Literárny týždenník 1 – 2/2022

Literárny týždenník 1 – 2/2022

Literárny týždenník 1 – 2 z 19. 1. 2022 prináša:

OTVORENÝ LIST/VÝZVA/ANKETA

* Otvorený list Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky: Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

* Staňte sa jeho signatárom, každý hlas je dôležitý! (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/otvoreny-list)

* SIGNATÁRI otvoreného listu Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

* ANKETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA o nepridelení dotácie Fondu na podporu umenia časopisom Spolku slovenských spisovateľov: Bezprecedentný nekultúrny a likvidačný krok

***

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Zastavme bezprecedentné potláčanie plurality

MÉDIÁ

* Boris Brendza, šéfredaktora Dotykov a predseda SSS: Sme rozhodnutí iniciovať aj ďalšie protestné kroky: Odpoveď pre noviny Pravda o neposkytnutí dotácie časopisu a ako to ovplyvní jeho činnosť

ZBIERKA/ODBER A PREDPLATNÉ

* ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka – VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ – Fond na podporu umenia nepridelil na LT ani jedno euro!

* Zvýhodnená inzercia v Literárnom týždenníku!

* Predplaťte si Literárny týždenník

MÉDIÁ/INTERNET

* Internetový časopis Spolku slovenských spisovateľov: Kultúrno-literárny týždenník

GLOSY

* Ján Maršálek: Klamoreč

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

REPORTÁŽ

* Jana Judinyová: Secesia a more... to je belgické Blankenberge: (List z belgického pobrežia)

FILM

* Mária Bátorová: Na okraj televízneho filmu Jozef Mak: Moderná poetika o vnútre človeka

ESEJ

* Stanislav Hvozdík: Harmónia ako kategória rozvoja osobnosti

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Koronová štedrá večera

GLOSY

* Vladimír Blaho: Malé zamyslenie: Kto je viac ako človek?

* Emil Borčin: Rozpačité úvahy nad jedným hrobom

DIVADLO

* Lenka Mihová: Z pražského divadelného života: Online predstavenie

VIZUÁLNE UMENIE/SOCHÁRSTVO/MAĽBA/VÝROČIE

* Ľubica Chriašteľová: 110 rokov od narodenia sochára JOZEFA KOSTKU: Pomníky krásy a pravdy

* Dušan Mikolaj: Púčekove kúzelné obrazy sveta

ROZHOVOR

* Hovoríme s herečkou, prozaičkou a scenáristkou MILKOU ZIMKOVOU: „Bez roboti nevitrimem“ (Zhovára sa Anton Blaha)

PÔVODNÁ TVOBA/PRÓZA

* Milka Zimková: Saint-Étienne

MLADÁ PÔVODNÁ POÉZIA

LAUREÁTKA celoštátnej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára v Trenčíne

* Lenka Kóňová: Detstvo: Premeny

RECENZIE

* Etela Farkašová: Z úcty a lásky k tlačenému slovu (HAJKO, Dalimír: Príbeh kníhkupca/obchodník, ktorý čítal srdcom. Bratislava: Slovart, 2021, 1. vyd., 256 s., ISBN 978-80-556-5194-1

* Ivan v. Hudec: Pretínať kruhy nenávisti (PODMANICKÝ, Ján: Muž, ktorý sadil knihy. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2021, 1. vyd., 141 s., ISBN 978-80-8202-167-0. viaz.)

* Blažej Belák: Chvála prirodzenosti (JUDÁK, Viliam: Rozkvitnúť pre život – úvahy o stvorenstve. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2021, 1. vyd., 128 s.)

* Zlata Matláková: Prekážky a uviaznutia (HLUŠÍKOVÁ, Marta: Žena našívajúca záplaty. Obálka Ľubica Končeková. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2021, 1. vyd., 151 s., ISBN 978-80-8202-159-5, viaz.)

* Lukáš Perný: Recenzia najpredávanejšieho titulu Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov: Chmelárov historický bestseller odhaľuje aj (ne)poznané zákutia slovenských dejín (CHMELÁR, Eduard: Rekonštrukcia slovenských dejín: formovanie slovenskej identity. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2021, 1. vyd., 239 s., ISBN 978-80-8202-149-6, viaz.)

* Dáša Machalová: Výpoveď autentického svedka (ČOMAJ, Ján: Hovorí očitý svedok. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o., 2021, 1. vyd., 272 s., ISBN 978-80-569-0762-7)

* Hana Košková: Poézia s pečaťou prežitého (HRNČIAROVÁ-ŠIŠLÁKOVÁ, Nica: Presýpacie vreckové hodiny. Bratislava: Pars Artem, 2021, 1. vyd., 93 s., ISBN 978-80-89939-32-9

* Jozef Špaček: Isté akordy (ZELINKA, Milan: Neblahé skutočnosti. Ilustrácie Alexandra Vasiľová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2021, 1. vyd., 213 s., ISBN 978-80-8202-163-2)

OSOBNOSTI

* Augustín Maťovčík: Neprávom zabúdané slovenské osobnosti: ANTON OTTMAYER o krásach Vrátnej

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Anton Ottmayer: Krajina šťastia (úryvok)

SERVIS/ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – FEBRUÁR 2022

* 6. 2. 1937 – Anton Hupka (85)

* 7. 2. 1937 – Pavol Hudík (85)

* 16. 2. 1942 – Miroslav Pius (80)

* 17. 2. 1957 – Dušan Jarina (65)

* 23. 2. 1932 – Anton Hykisch (90)

* 27. 2. 1947 – Jozef Daník (75)

NEKROLÓG

* Opustila nás MÁRIA PRUŽINCOVÁ: Žila so Spolkom slovenských spisovateľov (Za Spolok slovenských spisovateľov Jozef Závarský)

* Zomrel JOZEF DARMO, novinár, člen SSS

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Mária Pružincová: Pútnik

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Pavol Dinka: Planéta na rázcestí. Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2021, 1. vyd., 135 s., ISBN 978-80-8202-168-7

LiTERÁRIUM

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Dušan Mikolaj: Moderna štatistika

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Zuzana Brnoliaková: Slovenský ekvivalent?; Reálny odhad?

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Milan Hodál: Humanitárna kríza

* Ján Grešák: Satirikon: Protikorupčný artefakt; Covidový artefakt; Prísne tajné zatýkanie

* Milan Kupecký: Z aforistickej dielne

* Ján Kopina: To i ono – tam hore

* Milan Lechan: Máte už v knižnici?

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Nikdy nevieš; Je najdôležitejší

* Alexander Scholz: Reflexie (o predsavzatiach)

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Emil Poláčik: Balada (dvoj)týždňa: Politologická

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Sergej Makara: Spamätajme sa!

* Dušan Piršel: Ako kvalifikovane postupovať pri očkovaní?

* Ján Maršálek: Čítajúci bezdomovec(?)

 

Kresby: Peter Gossányi; Ľubomír Kotrha