Literárny týždenník 37 – 38/2022

Literárny týždenník 37 – 38/2022

Literárny týždenník 37 – 38 z 23. novembra 2022 prináša:

ÚVODNÍK

* Peter Mišák: Dar – darček/príbeh – príbežtek

ROZHOVOR

* Zhovárame sa s jubilujúcom publicistom a spisovateľom PAVLOM DINKOM: Tvorba presvietená vnútornou katarziou (Zhováral sa Marek Adamec)

OHLAS

* Janka Martincová: Z duše jednej literátky

ODBER A PREDPLATNÉ

* Dary na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať aj naďalej! Ďakujeme.

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 10. 11. 2022)

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie – FILANTROPICKÝ SKUTOK PRE SLOVENSKÚ KULTÚRNU VEREJNOSŤ

* Predplaťte si Literárny týždenník

GLOSA

* Petr ŽANTOVSKÝ: Pohľadnica z Prahy

ESEJ/DEJINY/ANALÝZY A PROGNÓZY

* Štefan Paulov: 30. výročie prijatia ústavného zákona o zániku ČSFR: Najväčší úspech slovenskej politiky v Prahe

GLOSA

* Viera Švenková: Ľadovec v nás?

MUZIKÁL

* Jana Nežatická: Stá repríza strhujúceho pôvodného slovenského muzikálu na doskách nitrianskeho divadla: Povolanie pápež

FILM/DOKUMENT/NÁRODOPIS/OSOBNOSŤ

* Mária Rapošová: Terchovská otcovizeň

ESEJ/ANALÝZY A PROGNÓZY

* Ivan Bindas: Blúdenie v pravdách

GLOSA

* Ján Maršálek: O čítaní a písaní

RECENZIA

* Jaroslav Rezník: Malá úvaha nad vydaním súborného básnického diela JOZEFA MOKOŠA: Básnici nevymreli, báseň žije!; Dve perličky

* Štefan Cifra: Medailón JOZEFA MOKOŠA

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia (úryvok); Je taká krajina

VIZUÁLNE UMENIE/GALÉRIA/DARCOVSTVO/MAĽBA

* Dušan Mikolaj: Čaro galérie vo vidieckom parku

* Janka Martincová: Slovenský akvarel v Slovenskom dome v Prahe

Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ

JUBILEUM

* Anton Blaha: Pozdrav jubilantovi PAVLOVI DINKOVI

PÔVODNÁ TVORBA/ESEJE

* Pavol Dinka: Vybrané myšlienky z esejistickej tvorby: Zrno a plevy; Spev stromov;  Prokurátorský syndróm; Sila ľudskej synergie; Čierna a biela; O načúvaní; Minervina sova; Mama; Bod obratu; Harmónia v súštvorí sveta

FEJTÓNOVÝM PEROM

* Pavol Dinka: Škriatok

RECENZIE

Lukáš Perný: Farkašovej filozofická meditácia o tichu a pomalosti (FARKAŠOVÁ, Etela: O tichu, pomalosti a iných hodnotách: Esej o čase, v ktorom žijeme, a o tom, ako ho žijeme. Ilustrácie: Květoslava Fulierová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2022, 1. vyd.,  242 s., ISBN: 978-80-8202-174-8)

* Jaroslav Rezník: Nežičlivcov si nezvykneme pripomínať (DEMMEL, József: „Ľudožrút“ v Hornom Uhorsku: Príbeh bélu grűnwalda. Bratislava: Vydavateľstvo VEDA, 2020, 1. vyd., 285 s., ISBN: 978-80-224-1860-7)

* Marián Tkáč: Všetky zrnká slovensko-maďarských storočí na jednom mieste (BALÁŽ, Claude: Slovensko, nenávidíme ťa/Szlovákok nincsen hazátok. Bratislava, Eko-konzult, 2022, 1. vyd., 402 s., ISBN 978-80-8079-305-0)

* Ladislav Hrubý: Za najstarším príbehom lásky (KUGLEROVÁ, Zuzana: Riman a kvádska princezná. Žilina, Bratislava: Vydavateľstvo Georg pre ParsArtem, 2022, 1. vyd., 239 s., ISBN: 978-80-89939-36-7)

FOTOGRAFIA/MAĽBA/POÉZIA/ŽURNALISTIKA/OSOBNOSŤ

* Anna Šimkuličová: Škovránok z przemyslskej pevnosti: GÉZA GYÓNI – poet, novinár, martýr nezmyselnej vojny

SERVIS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – december 2022

* 1. 12. 1957 – Milan Nemček (65)
* 2. 12. 1962 – Alexej Mikulášek (60)
* 16. 12. 1932 – Jozef Blaha (90)
* 18. 12. 1947 – Jozef Zrnek (75)
* 26. 12. 1932 – Blažena Krivošíková (90)
* 30. 12. 1967 – Natália Muránska (55)
Srdečne blahoželáme!

VIZUÁLNE UMENIE/PORTRÉTNA MAĽBA/ZNÁMKOVÁ TVORBA/OSOBNOSŤ

* Štefan Packa: Kristologické motívy PETRA MICHALA BOHÚŇA na známke: Veľké dielo navzdory trpkému osudu

SÚŤAŽE

* Štefan Cifra: V Pukanci  vyhlásili víťazov 14. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže: Vyhodnotili Cenu Andreja Chudobu

PODUJATIE/MÚZEÁ

* Igor Válek: Múzeá a galérie bez bariér

PREZENTÁCIA KNÍH

* Redakcia: Prezentácia knihy JURAJA HAVAJA PETEJOVSKÉHO Denník ostatného dňa

* Gustáv Murín: Prezentácia knihy RENATY PÔBIŠOVEJ Čakanie na smrť: Zaujímavo podaná téma holokaustu

* Murínova kniha o mafii (gm)

LiTERÁRIUM

* Milan Kupecký: Z nechránenej dielne aforistu

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Lechan: Na margo Bednárovcov

* Milan Kenda: Pressoviny: Listujem si v časopisoch; Tak už máme, čo sme chceli; Dialóg v klube novinárov

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Náhodou; Poučenie z prírody

* Ján Grešák: Satirikon: Vojnový paradox; Mierová misia; Vývoj; Jedinečný triumf; Novembrové vytriezvenie

* Milan Hodál: Epigramiáda: Dôchodková reforma; Občiansky postoj; Politik

* Alexander Scholz: Reflexie

* Ján Kopina: Povolebné reflexie

* Zuzana Brnoliaková: Výsledky komunálnych volieb: Volebná účasť/neúčasť;* Vaši vyhrali?; Nie podľa Vašich predstáv?

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Uprednostňujem mier vo všetkých podobách

 

Kresby: Ľubomír Kotrha