Literárny týždenník 11 – 12/2022

Literárny týždenník 11 – 12/2022

Literárny týždenník 11 – 12 z 30. 3. 2022 prináša:

ÚVODNÍK

* Ján Maršálek: Vojna

REPORTÁŽ/KULTÚRNE DEDIČSTVO/VINOHRADNÍCTVO/ARCHITEKTÚRA

* Pavol Dinka: S reportážnym perom v slávnom kráľovskom meste Skalica: Vinársky novátor a staviteľ exkluzívnych pivníc

ZBIERKA/INZERCIA/ODBER A PREDPLATNÉ

* DVE PERCENTÁ Z DANÍ pre Spolok slovenských spisovateľov a LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

* Ďakujeme za dary do zbierky – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal!

* ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka – VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ – Fond na podporu umenia nepridelil na LT ani jedno euro!

* Možnosť inzercie v Literár nom týždenníku: Cenník inzercie

* Predplaťte si Literárny týždenník

OTVORENÝ LIST/VÝZVA

* SIGNATÁRI Otvoreného listu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

JAZYKOVEDA/GLOSA

* Blažej Belák: Slovenčina naša – z pohľadu slovenských spisovateľov: Bavíme sa o nešťastí?

POZNÁMKA

* Eva Fordinálová: Slováci, o svoje hodnoty dbajme!

MÉDIÁ/POLEMIKA

* Bystrík Šikula: Povedz mi, čo nečítaš...

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

MÉDIÁ/ROZHLAS

* Časopisy a členovia SSS na Rádiu Devín

* Relácia KRITIKON na Rádiu Devín: Nepodporenie literárnych časopisov Fondom na podporu umenia (Archív RTVS: www.rtvs.sk/radio/archiv/11123/1749230)

* Vyhlásenie výsledkov Ceny Rudolfa Farbyho 2021 v Ars Litere (Archív RTVS: www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1729131)

* Mária Bátorová v relácii Ars litera – Spisovatelia v rozhlase (www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1745509)

ZO ŽIVOTA SSS

* ČLENSKÉ SSS 2022 (členský príspevok za rok 2022 môžete uhradiť aj prostredníctvom interbankingu na bežný účet SSS Číslo účtu – IBAN: SK82 0900 0000 0001 7007 2410)

FEJTÓN

* Milan Zelinka: Smelo do toho!

ESEJ

* Stanislav Hvozdík: Pomenovanie skutočnosti – trvalá úloha pre kultúru

OPERA

* Vladimír Blaho: Máme Operu SND?: Malá úvaha

KULTÚRNE DEDIČSTVO/POLEMIKA

* Mária Bátorová: Kde je naše kultúrne povedomie?

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Veľký cenzor

DIVADLO/OSOBNOSŤ/NEKROLÓG

* Opustil nás uznávaný teatrológ, novinár, spisovateľ, scenárista, dramatik a pedagóg PhDr. MILAN POLÁK: Zažil zlaté divadelné časy (Pripravila Anna Sláviková)

FILM

* Týždeň slovenského filmu: O najlepšom filme rozhodnú diváci

VIZUÁLNE UMENIE/MAĽBA/SOCHA/VÝSTAVA/DUCHOVNÁ TVORBA

* Dušan Mikolaj: Kolektívna výstava v priestoroch Bratislavského hradu: Ľudská tvár ALEXANDRA DUBČEKA

* Lenka Mihová: Apokalyptická maliarska tvorba MARTINA ŠAFÁRIKA

ROZHOVOR

* Hovoríme s herečkou EVOU MÁRIOU CHALUPOVOU – pri príležitosti životného jubilea: Od baletu k poézii (Zhovára sa Anna Sláviková)

PREKLADOVÁ TVORBA/PRÓZA

* Jan Parandowski: Robinsonova chatrč (Z poľštiny preložil Ivan Jackanin)

* Ivan Jackanin: Medailónik Jana Parandowského

pôvodná tvorba/poézia

* Teofil Klas: Alchymistický princíp; Úľava a úhaľ; Vďačne váhavé; Ohŕdavé; Podpichy; Veterná nepohoda; Nad predstavu pravé; Podstatné v priemete; Úmera; Svet v hartuseniach; Stŕhať, čo je hore?; Pieseň a placebo

* Redakcia: Medailónik Teofila Klasa (občianskym menom Jozef Zavarský)

RECENZIE

* Michal Majtán: Ako sa naplnili prognózy vývoja? (FRIEDMAN, George: Nasledujúce desaťročie: kde sme... a kam sa uberáme. Bratislava: Ikar, 2011 /pôvodne Random House, USA a Kanada, 2011/, 288 s., ISBN 978-80-551-2625-8)

* Milan Kenda: Nóvum a odvážny literárny počin (KOŠKOVÁ, Hana: Kde pršia dáždniky. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2021, 1. vyd., 56 s., ISBN 978-80-8115-319-8)

* Silvia Mária Fecsková: Syntéza životného oblúka (KOPČÁKOVÁ, Slávka: Irena Medňanská a slovenská hudobná pedagogika. Prešov: Vydavateľ Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2021, 1. vyd., 292 s. Edícia Opera Theoriae Artis 8/2021, ISBN: 978-80-555-2726-0)

* Štefan Debnár: Dedičstvo zbavené nenávisti alebo Dobrodružná hĺbavá slovenská novela (PODMANICKÝ, Ján:

Muž, ktorý sadil knihy. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2021, 1. vyd., 141 s.,

ISBN 978-80-8202-167-0, viaz.)

* Lenka Mihová: Poznanie okolností kontroverzného obdobia (ŠMÍD, Marek – PETRÁČEK, Tomáš: Vatikán a druhá světová válka. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultúry, 1. vyd., 163 s., 2021, ISBN 978-80-7325-518-3)

* Hana Košková: Nové priestory pre detského čitateľa. (DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša: Útok z pomaranča. Ilustrácie: Daniela Ondreičková. Bratislava: Daxe, s. r. o., 2022, 2. vyd., 79 s., ISBN 978-80-8241-005-4, viaz.)

ZO SVETA LITERATÚRY/PREKLADOVÁ TVORBA/PRÓZA

* Pablo Javier Rañales Pérez: (Ja) Dokonalá láska (Preložil Radoslav Rochallyi)

* Radoslav Rochallyi: Medailónik Pabla Javiera Rañalesa Péreza

zo sveta literatúry/NEKROLÓG

* Zomrel predseda Združenia spisovateľov Srbska MILOVAN VITEZOVIĆ (* 11. 9. 1944 – † 22. 3. 2022) (Pripravil Martin Prebudila)

SERVIS/PODUJATIA

* Jana Borguľová: Poézia naša milá 2022

* Radislav Kendera: Tradičné literárno-umelecké podujatie v Ružomberku opäť pokračuje: Rendezvous pod schodmi

PODPORA LITERATÚRY

* Výzva tvorcom, výkonným umelcom, profesijným a umeleckým združeniam na umožnenie podpornej činnosti Literárneho fondu zaslaním 2 % z odmeny za dielo: Podporte Literárny fond dobrovoľnými odvodmi!

NOVINKA ČLENA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Štefan Patrik Kováč: Zápisky nevojaka, 1. diel: Spoločenská epopeja v dvoch častiach s epilógom (Piešťany: Jakubova studňa, 2022, 1. vyd., 560 s., ISBN 978-80-972010-4-3, viaz.)

LiTERÁRIUM

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Kupecký: Ach, tá politika!

* Milan Kenda: Morality a iné hity

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Benzín drahší ako pivo; Opak pravdy; Nič nezatajíš

* Alexander Scholz: Reflexie; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Ján Grešák: Satirikon: Desivá prognózaPolitická premena; Mlčiaci zodpovedný činiteľ; Správa o konci sveta

* Zuzana Brnoliaková: Škola života za pochodu; Novodobá súdržnosť

* Milan Lechan: Upratovanie v knižnici; Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Ľudstvo nevie efektívne riešiť konflikty

 

Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi