Literárny týždenník 5 – 6/2022

Literárny týždenník 5 – 6/2022

Literárny týždenník 5 – 6 zo 16. februára 2021 prináša:

OTVORENÝ LIST/VÝZVA/ANKETA/MÉDIÁ

* STANOVISKÁ K TÉME OTVORENÉHO LISTU Výboru NR SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

* SIGNATÁRI Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky: Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

* Otvorený list už podporilo vyše 680 signatárov: Zverejňujeme zoznam dalších – Staňte sa jeho signatárom, každý hlas je dôležitý! (https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/otvoreny-list)

GLOSY

* Ján Maršálek: Akú zmenu potrebujeme

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

JAZYKOVEDA/GLOSA

* Redakcia: Nová jazykovedná rubrika Literárneho týždenníka

* Blažej Belák: Slovenčina naša – z pohľadu  slovenských spisovateľov: CELÁ – CELÝCH alebo Percentá a zlomky po hotentotsky...

* Redakcia: Z Programových návrhov a požiadaviek Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 2016 v Trenčianskych Tepliciach: Starostlivosť o slovenčinu vo verejnom priestore

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Lízanka od premiéra

ZBIERKA/ODBER A PREDPLATNÉ

* ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka – VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ – Fond na podporu umenia nepridelil na LT ani jedno euro!

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie

* Predplaťte si Literárny týždenník

MÉDIÁ/INTERNET

* Internetový časopis Spolku slovenských spisovateľov: Kultúrno-literárny týždenník

PÔVODNÁ TVORBA/LITERATÚRA FAKTU/PAMIATKY/DEJINY

* Jozef Mikloško: Sedem statočných na siedmich pahorkoch Ríma

RECENZIA

* Hedviga Kubišová: Láska k domovine sa začína v rodnom regióne (JOKLOVÁ, Mária  – KONCOŠOVÁ, Monika  – LOMENČÍK, Július: Región v edukácii slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica: Signis, vydavateľstvo pôvodnej tvorby, 2021, 1. vyd., 179 s. ISBN 978-80-99936-24-0)

ROZHOVOR

* Humanizmus je vždy aktuálny: Hovoríme s filozofom, kulturológom, literárnym historikom a kritikom profesorom DALIMÍROM HAJKOM, čerstvým nositeľom Svetovej ceny humanizmu za rok 2022 (Zhovára sa ETELA FARKAŠOVÁ)

* Redakcia: Medailón Dalimíra Hajka

VIZUÁLNE UMENIE/MAĽBA/ILUSTRÁCIA

* Dušan Mikolaj: Výstava výtvarných diel LADISLAVA ČEMICKÉHO v Liptovskom Mikuláši: Akvarelista od priehradných vôd

* Dušan Jarina: Čarovné svety JANY KISELOVEJ SITEKOVEJ

PRÍLOHA/PLATENÁ INZERCIA

* Wellnes a Relax centrum Palárikovo

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Ján Grešák: V Agátovom parku

* Redakcia: Medailónik Jána Grešáka

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Erik Ondrejička: Odklínanie tvaru

* Jozef Čertík: A. H. 

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Alexander Scholz: Mami, musíš…

FEJTÓN

* Milan Zelinka:  Košťáky

LITERATÚRA/OSOBNOSŤ/JUBILEUM

* Redakcia: Zrelé plody životných a literárnych aktivít Maestra ANTONA HYKISCHA

* Mária Bátorová: Laudácia na ANTONA HYKISCHA

* Blahoželanie od spisovateľa a exprezidenta Slovenskej republiky

* Rudo Schuster: Blahoželanie od spisovateľa a exprezidenta Slovenskej republiky: Milý náš jubilant, milý Tonko

* Jozef Mikloško: Aký je to pocit, dožiť sa deväťdesiatky?

* Anton Blaha: Vážený Majstre

* Gratulácie k okrúhlemu životnému jubileu ANTONA HYKISCHA od členov PI-klubu: Živiooo, Maestro! (Jozef Haľko; Jožo Banáš; Dušan Mikolaj; Marián Gavenda; Jozef Leikert; Milan Stano; Miro Demák; Rudo Ferko; Miloš Jurkovič; Miro Kohút; Ľubo Olach; Peter Rašla; Oliver Solga; Ivan Szabó; Jozef Burdan; Stano Bachleda; Jano Bábik)

(Gratulácie vyšli v leporele Slovám tesno – PI-klub – Myšlienkam voľno, ktoré pre internú potrebu PI-klubu pri príležitosti životného jubilea jeho člena Antona Hykischa 22. 2. 2022 v náklade 100 kusov vydalo Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava – Peter Rašla.)

NEKROLÓG

* Navždy nás opustil spisovateľ  IVAN VOJTECH HUDEC, bývalý politik a minister kultúry, člen Spolku slovenských spisovateľov: Nech mu je slovenská zem ľahká!

* Dušan Mikolaj: Slovensko ako večný odkaz

* Redakcia: Medailón Ivana Vojtecha Hudeca

* Marián Servátka: Spomínanie na Ivana Hudeca

* Dáša Machalová: Pamiatka na prvé stretnutie s Ivanom Hudecom

RECENZIE

* Ľubor Cibulka: Myšlienky Ľudovíta Štúra v kontexte zápasu o uznanie Slovákov za suverénny národ

(CHOVANEC, Jaroslav  – ČERVEŇANSKÝ, František: Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo. Matica slovenská: Martin, 2022, 2. upravené a doplnené vydanie,  319 s., ISBN 978-80-8128-272-0)

* Augustín Maťovčík: Dva pramenné zborníky so svedectvom o unikátnom bohatstve rukopisných zbierok (Literárny archív 42. Zostavila Karin Šišmišová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2020, 1. vyd. 159 s., ISBN 978-80-8149-136-8, brož.*; Hudobný archív 18. Zostavili Dominika Machutová a Marcel Jánošík. Martin: Slovenská národná knižnica, 2020, 1. vyd., 166 s. ISBN 978-80-8149-129-0, brož.).

* Ingrid Lukáčová: Pokorná so zdvihnutou hlavou (ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, Oľga: Hore pozerám. Prešov: Vydavateľstvo L. Cuper, 2021, 1. vyd., 143 s., ISBN 978-80-88890-77-5)

* Dušan Mikolaj: S humorom a aktuálne ponad zatracované časy (VALO, Peter: Zabíjal som štát po 29 rokoch: Bratislava: Peter Valo (vl. nákl.), 2021, 216 s., ISBN 978-80-570-3442-1, brož.)

* Milan Kenda: Lákavý príklad pre redakcie časopisov (STANO, Milan:  Kocúrkovo v anekdotách: 2. diel /1993 – 1998/. Bratislava: Vydavateľstvo Štúdio humoru a satiry, 2021, 1. vyd., 248 s., ISBN 978-80-85451-63-4)

* Viliam Apfel: Pod taktovkou Satana (DOSOUDIL, Tomáš: Smrt ve žluté mlze. Praha /ČR/: Nakladatelství Epocha, s. r. o., 2017, 1. vyd., 136 s., ISBN 978-80-7557-082-6)

SERVIS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – MAREC 2022

* 8. 3. 1987 – Goran Lenčo (35)

* 12. 3. 1932 – Ján Michálek (90)

* 22. 3. 1957 – Jana Judinyová (65)

* 22. 3. 1942 – Milan Zelinka (80)

* 24. 3. 1937 – Stanislav Igor Šimončič (85)

* 28. 3. 1932 – Ján Čápka (90)

* 28. 3. 1947 – Juraj Takáč (75)

* 30. 3. 1952 – Karol Ondriaš (70)

* 30. 3. 1937 – Milan Vároš (85)

Blahoželáme!

SÚŤAŽE

* Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2021 (Uzávierka súťaže: 31. marca 2022)

* Súťaž Literárne Košice má uzávierku 4. 3. 2022: Ako pootvoriť dvere fantázii

NEKROLÓGY

* Štefan Cifra: Opustila nás OĽGA SILNICKÁ  (* 10. 10. 1961 – † 31. 1. 2022), odborná a jazyková redaktorka, publicistka, prekladateľka, recenzentka, literárna teoretička

* Mária Bátorová: Na večnosť odišla ERIKA PODLIPNÁ (* 5. 3. 1943 – † 8. 2. 2022), spisovateľka a publicistka

KNIŽNÁ NOVINKA

* ZAVARSKÝ, Jozef  –  KOŠIAR, Ján –  CHOVAN, Juraj: Katolícke noviny na úvrati: Príspevok k dejinám slovenského katolicizmu. Rozmer: 15 x 22 cm, 136 strán, tvrdá väzba, menný register, ISBN 978-80-8218-033-9

OHLAS

* Jozef Zavarský (alias Teofil Klas): K Tollarovičovmu článku (Peter Tollarovič: Nová publikácia k histórii Katolíckych novín, in: Kultúra, č. 3/2022)

LiTERÁRIUM 2022

* Milan Kenda: Morality a iné hity; Raz sa to stane

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Emil Poláčik: Balady: Parlamentná; Zdravotnícka; Kozmická

* Lýdia Šimková: postrehy: Osvojiť si praktiky vlády; Neriešený problém; Problémy s vycestovaním; Oprava sloganu; Po voľbách; Prepracovaná logistika; Diskriminácia

* Ján Grešák: Satirikon: Covidový terorista; Povolebná realita; Zdroje katastrofy

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Alexander Scholz: Reflexie

* Milan Lechan: Na margo Petra Jaroša

* Zuzana Brnoliaková: Na posúdenie: Ministri v prvej línii; Konečne svetoví?; Najťažšia práca

* Otto Gáťa: Tunel Višňové

* Dušan Mikolaj: Rozriedené na ako

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Budú si neočkovaní platiť časť liečby?

 

Kresby: Peter Gossányi; Ľubomír Kotrha