Literárny týždenník 25 – 26/2022

Literárny týždenník 25 – 26/2022

Literárny týždenník 25 – 26 z 31. augusta 2022 prináša:

30. VÝROČIE PRIJATIA DEKLARÁCIE O ZVRCHOVANOSTI A PRIJATIA ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

* Dušan Mikolaj: Oslavy 30. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v Starej Bystrici: Národ je hodnota, ktorá spája

MÉDIÁ

* Morálna podpora od Asociácie nezávislých médií v metropole Českej republiky: Krameriovu cenu 2022 pre ostrakizovaný Literárny týždenník v Prahe prevzal šéfredaktor časopisu Štefan Cifra

SÚŤAŽ/EDIČNÁ TVORBA

* UZÁVIERKA SÚŤAŽE KNÍH O CENU A PRÉMIU SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV JE UŽ 14. 9. 2022!

(Dva výtlačky knihy môžete poslať na adresu: Sekretariát SSS, Laurinská 2, PO BOX 815 84 Bratislava 1 alebo doručiť osobne v utorok 6. a 13. 9. do náhradných priestorov sekretariátu SSS na Michalskej 20 v Bratislave (Dom Michalská brána – 3. poschodie) od 10. do 16. hod. Kontaktná osoba: Štefan Cifra, tajomník SSS a komisie súťaže)

PODPORA/OBDER/PREDPLATNÉ

* Dary na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať aj naďalej!

* Redakcia: Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (k 26. 8. 2022)

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercieFILANTROPICKÝ SKUTOK PRE SLOVENSKÚ KULTÚRNU VEREJNOSŤ

DIVADLO/TELEVÍZIA/FILM/HUDBA/POLEMIKA

* Mária Bátorová: Kabaretná divadelná hra Divadla GUnaGU Socík, sladký socík: O osudoch ľudí za reálneho socializmu

* Vladimír Blaho: Trampoty televízneho diváka

POZNÁMKA

Pavol Fűkő: Ignoranstvo alebo kultúrna sabotáž?

VIZUÁLNE UMENIE/MAĽBA/PROFIL

* Dušan Mikolaj: Za farebnými fasádami sivastý svet

* Dušan Mikolaj: Maliar povznášajúci uvoľnenou vynachádzavosťou

PODPORA LITERATÚRY

* Stanovisko Rady Literárneho fondu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov: Protest proti zrušeniu odvodov na činnosť Literárneho fondu

OSOBNOSŤ/VÝROČIE/LITERATÚRA/NÁRODNÁ KULTÚRA

* Lukáš Perný: K storočnici VLADIMÍRA MINÁČA

* Matej Mindár: Uctili si pamiatku ANDREJA HLINKU

NEKROLÓG/OSOBNOSŤ/KRESŤANSKÁ KULTÚRA

* Emília Hrabovec: Za kardinálom JOZEFOM TOMKOM (* 11. 3. 1924 Udavské, Slovensko – † 8. 8. 2022 Vatikán): Veľký Slovák a kresťanská osobnosť vo Vatikáne

* Marián Servátka: Most kardinála JOZEFA TOMKA

* Jozef M. Rydlo: K odchodu JOZEFA TOMKA: Významné „predkardinálske obdobie“

* Jozef Mikloško: Kardinál Tomko – kométa Slovenska a Vatikánu

* S  kardinálom Tomkom sa rozlúčili v  Dóme sv. Alžbety v  Košiciach (red.)

* Pavol Dinka: Stretnutie kardinála JOZEFA TOMKA s VLADIMÍROM MINÁČOM: Spomienka na dvoch veľkých Slovákov

ESEJ/POLITOLÓGIA

* Pavol Dinka: ESEJ inšpirovaná knihou Thomasa Pikettyho Čas pre socializmus: Depeše zo „senzačného“ sveta rokov 2016 – 2021: Ako sa stal z liberála socialista

ZAMYSLENIE

Vincent Šabík: Hľadanie koreňov

ROZHOVOR

* Hovoríme so spisovateľom a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky JÁNOM PODMANICKÝM: Verím vo vyšší zámer človeka (Zhovára sa Dušan Mikolaj)

OCENENIA/OSOBNOSTI

* Pavol Dinka: Nadácia Pro Patria ocenila významné osobnosti slovenského národného života: Chceme, aby sa práca pre národ vyplácala: Laureáti ceny Pro Patria 2022: literárny vedec, kulturológ a zakladajúci šéfredaktor Literárneho týždenníka prof. PhDr. VINCENT ŠABÍK, CSc., pomológ Dr. h. c. prof. Ing. IVAN HRIČOVSKÝ, DrSc., historik prof. PhDr. MATÚŠ KUČERA, DrSc., a spisovateľ a publicista DRAHOSLAV MACHALA in memoriam

NÁRODNÁ KULTÚRA/PODUJATIA

Igor Válek: Cyrilo-metodské dni v Terchovej patrili aj kultúre

NEKROLÓG/OSOBNOSŤ/LITERATÚRA/PREKLADOVÁ TVORBA

* Augustín Maťovčík: Za nemeckým slovakistom Ludwigom Richterom

* Mária Bátorová: Dve spomienky na slovakistu Ludwiga Richtera

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Jaroslav Rezník: Zatúlaná slza (Pamiatke Sergeja Makaru)

FEJTÓN

* Pavol Dinka: Fejtónovým perom: Konkurz na kajúcnika

VEDA A VÝSKUM/LITERATÚRA/PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Andrea Nozdrovická: Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách pre MÁRIU BÁTOROVÚ: Pracovný život zasvätila výskumu slovenskej literatúry

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Mária Bátorová: Chaos a poriadok (Úryvok z románu Výhľad)

LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ

* Anna Sláviková: Kolenačky

* Redakcia: Medailón Anny Slávikovej

POÉZIA

* Gabriel Németh: Rekviem z kríža

* Redakcia: Medailón Gabriela Németha

RECENZIE

* Anton Hykisch: Ozajstný sprievodca umením Talianska alebo Hodnoty politika na dôchodku (SCHUSTER, Rudolf: Talianske umenie: otázky a odpovede. Košice: Lavacom, 2022, 1. vyd., 437 s., ISBN 978-80-973557-3-9)

* Ján Eben: Slovenská akadémia vied pod drobnohľadom (LUBY, Štefan: Naša národná akadémia. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, 1. vyd., 344 s., ISBN 978-80-224-1946-8)

* Rudolf Belan: Ku koreňom nášho detstva (KNAPÍK, Jiří, a kol.: Pionýři malované deti?: Pionýrska organizace ČSM a detský kolektív (1949 – 1968. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Opava: Slezká univerzita v Opavě, 2022, 1. vyd., 542 s., ISBN 978-80-7422-837-7)

* Peter Mišák: Rozprávka žije. Nech žije! (CHOVAN, Igor Milan  – GÁLLYOVÁ, Zuzana: Čarovná loď: Ukrajinské rozprávky. Ružomberok: Epos, 2022, 1. vyd., 136 s., ISBN 978-80-89547-74-6)

* Ružena Šípková: Tichá, a predsa plná veľmi hlasnej hudby (BONZO RADVÁNYI, Peter: Fortissimo: Spomínanie na koncerty, festivaly, stretnutia, rozhovory a dojmy z ciest za hudbou. Trnava: Tirna, VD, 2022, 1. vyd., 201 s., ISBN 978-80-973316-6-5)

* Igor Válek: Vítaný medzisúčet (PÉTERI, Anton: Z hlbinných vrtov. Turany: Vydavateľstvo P + M. 2022, 1. vyd., 136 s., ISBN: 978-80-89410-47-7)

NEKROLÓG/OSOBNOSŤ/LITERATÚRA

* Zomrela významná osobnosť slovenského kultúrneho a literárneho života v Rumunsku, spisovateľka, literárna vedkyňa a historička, univerzitná pedagogička, redaktorka Dagmar Anocová, čestná členka Spolku slovenských spisovateľov: Navždy nás opustila výnimočná Slovenka z Nadlaku (red.)

* Viera Benková: Za DAGMAR ANOCOVOU, poetkou a kamarátkou

* Navždy nás opustil SERGEJ MAKARA, významný ukrajinský a slovenský básnik, spisovateľ, literárny vedec a prekladateľ, člen Spolku slovenských spisovateľov: Charizmatický človek a bojovník sa spravodlivosť (Štefan Cifra, tajomník Spolku slovenských spisovateľov a šéfredaktor Literárneho týždenníka)

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS

SEPTEMBER 2022

* 2. 9. 1947 – Jozef Varga (75)
* 7. 9. 1937 – Ivor Ripka (85)
* 9. 9. 1942 – Stanislav Prochotský (80)
* 11. 9. 1957 – Ladislav Hrubý (65)
* 13. 9. 1937 – Marián Krčík (85)
* 14. 9. 1937 – Mária Jana Jablonská (86)
* 17. 9. 1932 – Bernard Brázdil (90)
* 17. 9. 1932 – Dušan Kuba (90)
* 17. 9. 1937 – Vincent Šabík (85)
* 17. 9. 1967 – Renáta Turanová (55)
* 22. 9. 1962 – Imrich Bariak (60)
* 23. 9. 1932 – Juraj Duda (90)
* 30. 9. 1952 – František Piljar (70)

AUGUST 2022

* 5. 8. 1957 – Štefan Kováč Adamov (65)
* 9. 8. 1972 – Pavol Holeštiak (50)
* 17. 8. 1932 – Ábel Kráľ (90)
* 19. 8. 1937 – Augustín Maťovčík (85)
* 21. 8. 1947 – Milan Augustín (75)

PODUJATIA

* Ingrid Lukáčová, tajomníčka prešovskej odbočky SSS: Dve prezentácie literárnej tvorby členov prešovskej odbočky SSS: Z tvorby EVY KOLLÁROVEJ a TOMÁŠA MAJERNÍKA; Predstavili tvorbu OĽGY ADAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ

SÚŤAŽ

* Jozef Beňovský: Vyhodnotili Hodžovu esej 2022: Signál klesajúceho záujmu o  odkazy osobností

NEKROLÓG/LITERATÚRA/TELEVÍZA A ROZHLAS

* Opustil nás významný slovenský dramatik a spisovateľ JÁN SOLOVIČ (red.)

SLOVENSKÝ VIDIEK

* František Mach: Agrokomplex 2022 v Nitre

LiTERÁRIUM 2022

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Milan Kupecký: Z dielne aforistu

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Alexander Scholz: Reflexie

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Milan Hodál: Zopár sólokaprov: O vládnutí; O nás; Hromadné výpovede lekárov

* Peter Gossányi: Aforistické paradoxy

* Ján Grešák: Satirikon: Memento; Liberálny trend; Demografický trend; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Milan Kenda: Slovohry

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Vodcovia; Totálne ekologicky

* Štefan Horský: Horúce témy: Parkovanie v mestách; Horúčavy

* Zuzana Brnoliaková: Menšie zlo už bolo…; Poľnohospodári verzus politici; Enormné úsilie

* Emil Poláčik: Balady: Naruby; Buviková

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

*Ján Benko: „Šľak ma ide trafiť“

Kresby: Ľubomír Kotrha; Peter Gossányi