Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou

Trenčianske Teplice 22. a 23. 9. 2016

Usporiadatelia Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016 pod značkou SK PRES a pod záštitou premiéra SR: Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci so Slovenským centrom PEN, Klubom nezávislých spisovateľov, Klubom literatúry faktu, Literárnym fondom, Slovenskou spoločnosťou prekladateľov umeleckej literatúry, Maticou slovenskou, Svetovým združením Slovákov žijúcich v zahraničí, Úniou slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, Združením vydavateľov a kníhkupcov SR, OZ Bagar, v súčinnosti s Mestom Trenčianske Teplice, s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja
Hlavný partner: Fond na podporu umenia

Fotogaléria: KONGRES SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV s medzinárodnou účasťou 22. a 23. septembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach