Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou pod záštitou SK PRES, Trenčianske Teplice 22. a 23. 9. 2016 – TÉMY NA ROKOVANIE

02.06.2016 10:19

KONGRES SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU POD ZÁŠTITOU SK PRES

Trenčianske Teplice 22. a 23. septembra 2016

 

Témy na rokovanie

(a na diskusné fórum v Literárnom týždenníku a iných periodikách)

 

REFLEXIE

1. Retrospektívy, prieniky, odkazy

a) 80. výročie pamätného Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou z 30. 5. až 1. 6.1936 v Trenčianskych Tepliciach (otvorenie),

b) Prieniky a presahy diskusných vystúpení z Kongresu z roku 1936,

c) Odkaz Kongresu z roku 1936 na obranu kultúry a mieru a v boji proti hrozbe nastupujúceho fašizmu.

 

REFERÁTY A KOREFERÁTY

2. Spisovateľ a publicista v súčasnosti

a) Postavenie, poslanie a verejná angažovanosť spisovateľa a publicistu,

b) Mravnosť a etické hodnoty spisovateľa a publicistu,

c) Limity slobody slova a cenzúra v súčasnej spoločnosti,

d) Sociálny status slovenského spisovateľa a publicistu,

e) Dom slovenskej literatúry (stredisko spisovateľského života, dokumentácie, ochrany a sprístupňovania živého literárneho kultúrneho dedičstva).

 

3. Národné literatúry a spisovatelia v európskom kontexte

a) Spisovatelia spájajú Európu (európsky okrúhly stôl za účasti zahraničných hostí),

b) Národné literatúry v európskom kultúrnom priestore,

c) Väzby so zahraničnými slovenskými spisovateľmi,

d) Vzťahy slovenskej a českej literatúry.

 

4. Pôvodná kniha v nových súvislostiach

a) Súčasný stav a komplexná podpora slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby a knižnej kultúry,

b) Kniha nie je len tovar (šírenie pôvodnej a prekladovej literatúry na domácom knižnom trhu, do regionálnych, miestnych a školských knižníc),

c) Premeny knihy a literatúry v informačnej spoločnosti,

d) Zákon o slovenskej knihe a časopisoch a sponzoringu (legislatívna iniciatíva).

 

5. Čitateľ a literatúra

a) Literatúra a školstvo (výučba literatúry na vysokých školách; sociologické aspekty čítania na stredných a základných školách; čítanie študujúcej mládeže),

b) Literatúra a knižničná sieť (dostupnosť slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry v regionálnych a školských knižniciach),

c) Literatúra a elektronické médiá (sprístupňovanie diel slovenskej pôvodnej literatúry vo verejnoprávnych elektronických médiách – v televízii, rozhlase, filme).

 

6. Slovenské literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské printové časopisy

a) 170. výročie Slovenských pohľadov – v znamení jubilea najstaršieho slovenského literárneho časopisu,

b) Fenomén Literárny týždenník (mediálny priestor autentického spisovateľského a publicistického myslenia, literárnej, umeleckej a literárnokritickej tvorivosti, iniciátor národnoemancipačných pohybov slovenského národa a fórum kultúrnej verejnosti),

c) Materiálno-technická a personálna podpora časopisov – súčasný stav a možnosti, zákon o slovenskej knihe a časopisoch (legislatívna iniciatíva),

d) Šírenie printových časopisov do regionálnych, miestnych a školských knižníc – možnosti podpory.
 

7. Kritika kritiky, jazykovej kultúry a elektronických médií

a) Literárnokritická polemika a kritiky kritiky,

b) Jazyková kultúra vo verejnom priestore,

c) Verejnoprávne elektronické médiá a ich plnenie verejnoprávneho poslania.

 

_____

PREČÍTAJTE SI: