Prijatie zástupcov SSS 4. 3. 2015 v Skalici na radnici u primátora Ľudovíta Baráta (v strede). Vľavo spisovateľ P. Dinka, rodák zo Skalice, vpravo M. Bielik, predseda SSS. ˇuplne vpravo dcéra Pavla Bunčáka Milica

Prijatie zástupcov SSS 4. 3. 2015 v Skalici na radnici u primátora Ľudovíta Baráta (v strede). Vľavo spisovateľ P. Dinka, rodák zo Skalice, vpravo M. Bielik, predseda SSS. ˇuplne vpravo dcéra Pavla Bunčáka Milica