Sacha kráľa Ľudovíta I. Veľkého, ktorý daroval Skalici metské práva, na základe čoho sa Skalica stala slobodným kráľovským mestom

Sacha kráľa Ľudovíta I. Veľkého, ktorý daroval Skalici metské práva, na základe čoho sa Skalica stala slobodným kráľovským mestom