Zľava: primátor Ľudovít Barát, predseda SSS M. Bielik a čestný predseda SSS J. Rezník. Vpravo uprostred riaditeľka Záhorského múzea V. Drahošová a Milica Bunčáková, dcéra Pavla Bunčáka

Zľava: primátor Ľudovít Barát, predseda SSS M. Bielik a čestný predseda SSS J. Rezník. Vpravo uprostred riaditeľka Záhorského múzea V. Drahošová a Milica Bunčáková, dcéra Pavla Bunčáka