Riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera Drohošová zozanmuje zástupcov SSS s históriou a činnosťou múzea

Riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera Drohošová zozanmuje zástupcov SSS s históriou a činnosťou múzea