Zástupcovia SSS so Skaličanmi pri pamätnej tabuli P. Bunčáka, ktorá je umiestnená na budove Mestskej knižnici v Skalici

Zástupcovia SSS so Skaličanmi pri pamätnej tabuli P. Bunčáka, ktorá je umiestnená na budove Mestskej knižnici v Skalici