Navždy nás opustila docentka slovakistiky DAGMAR MÁRIA ANOCOVÁ, výnimočná Slovenka z Nadlaku, čestná členka Spolku slovenských spisovateľov

17.08.2022 19:10

So zármutkom sme prijali smutnú správu, že v pondelok 15. augusta 2022 nás navždy opustila vo veku 70 rokov docentka slovakistiky Dagmar Mária Anoca (* 28. 12. 1951, Nadlak, Rumunsko), významná osobnosť slovenského kultúrneho a literárneho života v Rumunsku, čestná členka Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a prispievateľka do Literárneho týždenníka, s ktorého redakciou spolupracovala dlhodobo.

Slovenská kultúra a osobitne literatúra v Dagmar Márii Anocovej stráca všestrannú spisovateľku, vedkyňu, univerzitnú pedagogičku, poetku, prekladateľku, redaktorku, editorku a výnimočnú Slovenku, ktorá sa nezmazateľne zapísala do oblasti slovenskej kultúry, literatúry, literárnej vedy, pedagogiky, ako aj do poetickej a publicistickej tvorby v slovenskom dolnozemskom prostredí i v rámci celej slovenskej kultúry a literatúry.

V SSS tohto roku vychádza výber z celoživotnej básnickej tvorby M. D. Anocovej s názvom Záhrada, ktorý pripravila Viera Benková, slovenská krajanská spisovateľka z Báčskeho Petrovca (Srbsko) a čestná členka SSS.

Smutnú správu o úmrtí nám oznámil člen SSS Miroslav Demák, slovenský spisovateľ pochádzajúci z Vojvodiny (Srbsko), žijúci na Slovensku. Pohrebná rozlúčka so zosnulou bola 16. 8. 2022.

Príbuzným, priateľom, Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku, ktorej bola M. D. Anocová jedným zo zakladateľov, jej partnerovi, rumunskému básnikovi Lucianovi Alexiuovi, ako aj bývalým kolegom zosnulej vo vysokoškolskom prostredí i redakciách, kde pôsobila, vyjadrujeme v mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov a redakcie Literárneho týždenníka hlbokú úprimnú sústrasť.

 

Viac o živote a diele D. M. Anocovej: Kristína Kottrová: Zomrela  docentka slovakistiky Dagmar Mária Anoca, výnimočná Slovenka z Nadlaku. Zverejnené: 15. 8, 2022. In: Facebook/Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dostupné v internete: TU.

 

Viera Benková: Za DAGMAR ANOCOVOU, poetkou a  kamarátkou