Navždy nás opustil SERGEJ MAKARA, významný ukrajinský a slovenský básnik, spisovateľ, literárny vedec a prekladateľ, člen Spolku slovenských spisovateľov

10.08.2022 18:00

Medailón člena SSS: SERGEJ MAKARA [* 6. 5. 1937 – † 9. 8. 2022]

 JAROSLAV REZNÍK : Zatúlaná slza (Pamiatke Sergeja Makaru)

Pohreb Sergeja Makaru bude v sobotu dňa 13. augusta 2022 o 11.00 hodine na cintoríne v Liptovskom Petri.

V dnešných ranných hodinách nás nečakane a hlboko zasiahla smutná správa, že nás včera, 9. augusta t. r. navždy opustil priateľ a literárny kolega PhDr. SERGEJ MAKARA, CSc., významný ukrajinský a slovenský básnik, spisovateľ, literárny vedec a prekladateľ, člen Spolku slovenských spisovateľov (SSS). Smutnú správu nám oznámil čestný predseda SSS Jaroslav Rezník st., ktorý bol dlhoročným osobným priateľom zosnulého charizmatického človeka a vzdelanca a ktorý sa ju dozvedel od manželky zosnulého.

Sergeja poznali členovia Spolku ako čestného, hrdého, hodnotovo hlboko ukotveného a empatického človeka, zanieteného spisovateľa, ktorý sa rád stretával a zhováral aj s mladšími kolegami, nezištne pomáhal a radil, odovzdával nasledovníkom svoju literárnovednú vzdelanosť, ale aj skúsenosti staršieho kolegu, ktorý zažil neblahé časy politickej diskriminácie za bývalého režimu na vlastnej koži.

Ako človek, ktorý sa nikdy nevedel zmieriť s neprávosťou, sa obdivuhodným spôsobom zastal aj časopisov SSS – Literárneho týždenníka a Dotykov – pred diskriminačnými byrokratickými praktikami Fondu na podporu umenia, ktorých sa sám stal obeťou, keď ho neoprávnene vylúčili z odbornej komisie na posudzovanie dotácií na časopisy a s ktorým viedol niekoľkoročný sizyfovský boj o pravdu – sformulovaný, aj v jeho publikácii Moloch škandalóznej byrokracie alebo Ako chobotnica nekultúry likviduje kultúru (2020).

Sergej miloval slovenskú literatúru rovnako ako svoju rodnú ukrajinskú literatúru a s citlivým srdcom básnika, talentom prekladateľa i umom a erudíciou literárneho vedca a historika vykonal pre šírenie slovenskej literatúry v prostredí ukrajinskej kultúry i šírenie ukrajinskej literatúry v slovenskom kultúrnom prostredí nesmierne veľa. Takisto miloval ruskú literatúru, ktorej zasvätil veľkú časť svojho vedeckého života a o ktorej napísal viaceré významné diela oceňované špičkovými literárnymi vedcami a historikmi.

Slovenskí spisovatelia i ukrajinskí spisovatelia na Slovensku, teda celá naša kultúrna verejnosť v Sergejovi Makarovi stráca vzácneho misionára, budujúceho premostenia na vzájomné spoznávanie a obohacovanie, ako aj talentovaného básnika, ktorý sa prihováral hlbokým lyrickým cítením prostými, no práve preto silnými básňami – premknutými hodnotami rodiny, vzťahu k matke, domovu, za ktorý pokladal rodné Slovensko s očarujúcou prírodou, ale aj poetickou reflexiou závažných životných momentov a spoločenských metamorfóz, ktoré vplývajú na ľudské vedomie a citovú sféru vnímavého človeka.

Manželke, rodine, priateľom a všetkým blízkym ľuďom, ktorí Sergeja Makaru poznali, vyjadrujeme v mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov i v mene redakcie Literárneho týždenníka, v ktorého redakčnej rade pôsobil takmer desať rokov, hlbokú úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke.

Štefan Cifra, tajomník Spolku slovenských spisovateľov a šéfredaktor Literárneho týždenníka