Navždy nás opustil významný slovenský dramatik a spisovateľ JÁN SOLOVIČ, člen SSS – POSLEDNÁ ROZLÚČKA bude 23. 7. 2022 o 12. hod. v Dome smútku v Poprade-Veľkej

20.07.2022 19:34

Vo veku 88 rokov zomrel 10. júla t. r. Ján Solovič – významný slovenský dramatik a spisovateľ, autor mnohých divadelných, rozhlasových hier i televíznych scenárov, vysokoškolský pedagóg a niekdajší predseda Zväzu slovenských spisovateľov, kontinuálneho predchodcu dnešného Spolku slovenských spisovateľov, ktorého bol členom.

JÁN SOLOVIČ, doc., sa narodil 8. marca 1934 v Pliešov­ciach. Študoval na gymnáziu vo Zvolene, kde maturoval roku 1953. Absolvoval odbor divadelnej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave (1958).
Takmer 15 rokov pôsobil v Slovenskom rozhlase v Bratislave, kde pracoval najskôr ako dramaturg (1957 – 1963), potom ako umelecký šéf (1963 – 1971) Čs. rozhlasu na Slovensku. Počas tohto obdobia sa pričinil o obrodu slovenskej rozhlasovej hry a spolupracoval so známymi dramatikmi, spisovateľmi a autormi rozhlasových hier, medzi inými napr. s Petrom Karvašom, Hanou Zelinovou, Jánom Kákošom či Jánom Poničanom.

Bol vedúcim tajomníkom (1971 – 1983) a potom aj predsedom Zväzu slovenských spisovateľov (1984 – 1989). V rokoch 1971 až 1990 bol poslancom Slovenskej národnej rady. Až do odchodu na dôchodok pôsobil (od 1978) ako docent televíznej a filmovej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, kde aj žil a tvoril.

Ťažiskom jeho literárnej tvorby boli dramatické žánre. Debutoval rozhlasovou hrou o Mikulášovi Kopernikovi Torunský génius (1953). Popri divadelných hrách písal rozhlasové hry a aj televízne hry (od 1962). Je autor divadelných hier Nepokojná mladosť (1957), Súhvezdie draka (1958), veselohry U nás taká obyčaj (1960), veselohry Strašne ošemetná situácia (1968), tragikomédie Žobrácke dobrodružstvo (1970), veselohier Veža nádeje (1972), Kráľovná noci v kamennom mori (1983) a hier Pozor na anjelov (1978), Právo na omyl (1981), Meridian Express (1985) a Príliš odvážny projekt (1987), v ktorej sa venoval problémom svojich súčasníkov. V rokoch 1974 – 1976 napísal divadelné hry Meridián, Strieborný jaguár a Zlatý dážď, ktoré tvoria dramatický triptych s názvom Občianska trilógia (súborne vyšli 1978). Po vážnych témach z triptychu, ktorý je generačnou ságou železničiarskej rodiny, sa vrátil ku komédii v hre Kráľovná noci v kamennom mori (1983) a k historickej dráme v hre Zvon bez veže (1984), ktorá zobrazuje život učenca Mateja Bela a jeho politicky prenasledovaného protipólu Daniela Krmana. Z jeho rozhlasových hier sa vysielali najmä Prešporská predohra (1955), Polnoc bude o päť minút (1958), s ktorou zvíťazil v súťaži o najlepší scenár rozhlasovej hry, Ruky pre Luciu (1962), Prvý dialóg s vami, Druhý dialóg s vami (obe 1965) či Rekomando (1968) a i.

Bohatá je aj Solovičova televízna tvorba. Napísal literárne scenáre k viacerým filmom a mnohé svoje hry adaptoval pre televíziu. Medzi jeho najzaujímavejšie televízne hry patria Traja z desiateho poschodia (1969), Dobrí ľudia ešte žijú (1979) či populárny seriál Straty a nálezy 1. – 5. (1975), prvý seriál v bývalom Česko-Slovensku s tematikou súčasnosti, v ktorom sa v hlavných úlohách objavili vtedy mladí herci ako Juraj Kukura, Milan Kňažko či Magda Vášáryová.

Pre deti vydal rozprávkovú knižku Výlet nad oblaky (1963). Je aj autorom publicistickej práce o minulosti a perspektíve rozhlasovej tvorby na Slovensku Tu Bratislava (1966). O svojej spolupráci s ochotníkmi píše vo svojej autobiograficky štylizovanej knihe Moje radosti (2007).

Divadelný dramaturg a spisovateľ Anton Kret, takisto člen SSS, o ňom napísal monografiu Ján Solovič: Oneskorené, no vzácne (2018), v ktorej uvádza, že v súhrne Ján Solovič napísal vyše päťdesiat textov s dominujúcou literárno-dramatickou orientáciou.

Smutnú správu o úmrtí vynikajúceho slovenského dramatika na sociálnej sieti oznámil jeho syn Ivan Solovič. Ako sa uvádza v parte, posledná rozlúčka so zosnulým bola v sobotu 23. júla 2022 o 12. hod. v Dome smútku v Poprade-Veľkej.

Záber z pohrebu Jána Soloviča v Dome smútku Poprade-Veľkej

---

V mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov i redakcie Literárneho týždenníka, pri zrode ktorého stál ako predseda Zväzu slovenských spisovateľov – vtedajšieho vydavateľa časopisu, vyjadrujeme rodine, priateľom a bývalým kolegom Jána Soloviča hlbokú úprimnú sústrasť.

Slovenská kultúrna verejnosť v ňom stráca tak vynikajúceho dramatika, ako aj charizmatického tvorcu, ktorý sa zaslúžil o obrodu a rozvoj slovenskej pôvodnej rozhlasovej a televíznej dramatickej tvorby.

Česť jeho pamiatke. Nech mu je slovenská zem ľahká.

Redakcia

Zdroje:

MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. stor. Bratislava – Martin: LIC – SNK, 2008. s. 436 – 437
Ján Solovič. In: LIC. Dostupné na internete: www.litcentrum.sk/autor/jan-solovic/zivotopis-autora.
Vo veku 88 rokov zomrel dramatik a spisovateľ Ján Solovič. In: TASR. Zverejnené: 11. 7. 2022. Dostupné na internete: kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/633325-vo-veku-88-rokov-zomrel-dramatik-a-spisovatel-jan-solovic/
Umelecká obec smúti: Zomrel dramatik Ján Solovič († 88), toto sú jeho najznámejšie počiny. In: Nový ČAS: nezávislý denník. Zverejnené: 11. 7. 2022. Dostupné na internete: www.cas.sk/clanok/2697447/umelecka-obec-smuti-zomrel-dramatik-jan-solovic-88-toto-su-jeho-najznamejsie-pociny
Zomrel otec kultového seriálu Straty a nálezy, dramatik Ján Solovič († 88): Legendárni herci reagujú. In: Nový ČAS: nezávislý denník. Zverejnené: 12. 7. 2022. Dostupné na internete: https://www.cas.sk/clanok/2697515/zomrel-otec-kultoveho-serialu-straty-a-nalezy-dramatik-jan-solovic-88-legendarni-herci-reaguju.