Z odoziev signatárov Výzvy SSS – Zachráňme Klub slovenských spisovateľov

Výraznejšie aktivity očakávam od Ministerstva kultúry SR

Považujem za novodobé barbarstvo úsilie o zlikvidovanie Domu slovenských spisovateľov! Výraznejšie aktivity v procese jeho záchrany očakávam od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky!
Štefan Packa, dôchodca, Demänovská Dolina, 16. 9. 2015

Zachraňte si svůj klub zuby nehty!

Nevím, zda si někdo nebude vykládat můj podpis pod petici jako vměšování do výsostné záležitosti slovenské umělecké obce, ale já si to nemyslím. Předně proto, že umění nezná hranice, a také hlavně proto, že sám jsem nejednou ve vašem spisovatelském klubu pobýval a toto mystické místo osobně poznal. Zachraňte si svůj klub zuby nehty! Vím o čem hovořím, čeští spisovatelé o svůj klub přišli záhy po roce 1989 a již nikdy se nepodařilo žádný jiný klub vzkřísit.

František Mandát, spisovateľ a nakladateľ, 18. 9. 2016

Štýlové priestory Klubu slovenských spisovateľov boli úžasné

Klub slovenských spisovateľov mal tradíciu, ktorá sa mala zachovať – a navyše jeho priestory boli úžasné, štýlový nábytok a dekorácie zo sedemdesiatych rokov, ktoré by mohli závidieť aj hollywoodsky filmári... Skutočne by sa mali tieto priestory využívať na kultúrne účely.

Zora Staššová, Creative studio, 10. 10. 2015

Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslav Števčík má právo nočný klub nepovoliť!

SME.Sk | diskusie | mínus Reagovať | 95 kawai
01.08.2015 16:14

Pán starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Mgr. Radoslav Števčík má možnosť zakročiť. Jednoducho nevydá povolenie k otvoreniu takéhoto klubu. Dokonca zákon vymedzuje, v akej vzdialenosti od škôl, kostolov a pod. môže byť takáto prevádzka zriadená. Podobne to bolo, keď vedľa Radošínskeho divadla povolili činnosť erotického kina. Paradoxné bolo, že okrem pána Ščepku, čo bolo pochopiteľné, to najviac rozčúlilo pána starostu Bratislava-Nové Mesto, ktorého pracovník príslušného oddelenia vydal súhlas a pán starosta to podpísal. Keď to zrušili, bolo po probléme. Pán starosta Števčík konajte. Bez Vášho súhlasu to nemôžu zriadiť.

(Ohlas z diskusie na webovoom portáli Sme k článku O pláne otvoriť nočný klub v Klube spisovateľov bude rokovať kultúrny výbor, na ktorý nás upozornila Vladimíra Komorovská)

Klub slovenských spisovateľov dehonestujú preto, že bývalé vedenie SSS schválilo podvod – SOM PROTI!

Vážená redakcia,
je nehorázne zriaďovať striptízový podnik v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov. Dehonestovať kultúrne zariadenie, ktoré má slúžiť na prezentáciu hodnôt kultúry, považujem za barbarstvo. Som zásadne proti, aby spoločnosť Arthur, ktorej podvod schválilo bývalé vedenie SSS nielen teraz, ale i v budúcnosti, manipulovala s majetkom, ktorý jej nepatrí...
Hana Košková, spisovateľka, 30. 7. 2015

Nech koná aj primátor hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý vyhlásil, že chce prevádzky typu nočného striptízového baru z centra hlavného mesta vykázať!

Podporujem výzvu Spolku slovenských spisovateľov adresovanú ministrovi kultúry Markovi Maďaričovi na vyhlásenie Klubu slovenských spisovateľov za národnú kultúrnu pamiatku, inkluzíve jeho interiérového zariadenia, taktiež pôvodných nástenných medailí slovenských spisovateľov od národného umelca Jána Kulicha v hlavnom priestore Klubu a v jeho separé časti. Umeleckú plastiku TROJKMEŇ – VÝVOJ SLOVANSKÉHO PÍSMA od akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej, pôvodne inštalovanú vo vstupnej hale DOMU SPISOVATEĽOV na jeho prízemí, by tiež bolo vhodné inštalovať v Klube, a to pri nosnom pilieri, ktorý je na funkčnej hranici medzi  jedálenskou časťou a hlavným priestorom Klubu.

Zásadne nesúhlasím so zriadením „nočného striptízového baru“ v terajších, resp. pôvodných priestoroch Klubu spisovateľov na Laurinskej  ul. 2! Hlúpejšie a nemorálnejšie ignorovanie doterajšej 39-ročnej (1976 – 2015) spoločensko-kultúrnej prevádzky Klubu ani nemožno vymyslieť. Tobôž, keď primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal mediálne vyhlásil, že prevádzky takéhoto a podobného typu z centra hl. mesta SR vykáže na jeho okraj! Pritom Klub spisovateľov je v geometrickom strede centra Bratislavy!? (A práve to je ten „urbanistický kapitál“!)

Ing. arch. Oliver Šabík
(Poznámka: V zastúpení Zväzu slovenských spisovateľov ako priameho investora, pod egidou Ministerstva kultúry SR ako ústredného investora, som od 1. 10. 1970 riadil celú realizáciu DOMU SPISOVATEĽOV, až po jeho uvedenie do kompletnej prevádzky. Interiérové zariadenie Klubu spisovateľov, ako ho roky  poznáme, bolo svojho času modernizované v dvoch časových etapách, a to na náklady prevádzkovateľa, t. j. Literárneho fondu. Autorom modernizovaného  interiéru Klubu je moja maličkosť.)

Slovenský vojvodinský básnik Martin Prebudila v Klube slovenských spisovateľov. Vľavo servírka pani Gitka. Na fotografii vedúci Klubu slovenských spisovateľov vynikajúci kuchár Ondrej Antovzský. Foto: archív M. Prebudilu

Nedajme im to, čo je naše!

Bratia, do toho... Nedajme im to, čo je naše a čo ich nikdy nebolo a ani byť nemôže...

Martin Prebudila, redaktor Novosadského rozhlasu, Stará Pazova, Srbsko, 30. 7. 2015

Atmosféra Klubu je pre milovníkov literatúry nenahraditeľná a kuchyňa pána Antovszkého vynikajúca

V Klube spisovateľov sme predčasom ako pracovníci Domu zahraničných Slovákov pripravili viaceré prezentácie diel zahraničných Slovákov a zúčastňovali sa rozličných podujatí. Atmosféra Klubu je pre milovníkov literatúry nenahraditeľná a kuchyňa pána Antovszkého, pôvodom z Békéšskej Čaby, vynikajúca. Podporujeme zachovanie pôvodnej funkcie Klubu. Veríme, že budeme úspešní.

Mária Hrkľová, publicistka, Dotyk ľudskosti, o. z. Touch of Humanity, predsedníčka, Komárno, 31. 7. 2015

Klub aj budovu ubránime!

Milé kolegyne, vážení kolegovia, veľká vďaka za vaše promptné ohlasy a jasné vyjadrenie podpory snahe súčasného vedenia SSS o záchranu pôvodného účelu Klubu spisovateľov. Len dodávam, že Klub nebude nikdy bezpečný pred bezcharakternými nájazdníkmi z radov podnikavcov, ak sa nepodarí presadiť zámery nasledovnej Výzvy vedenia SSS uverejnenej v Literárnom týždenníku. Prosím, neváhajte a podporte Výzvu! A dovi na obede u pána Antovszkého v auguste! Spolu Klub aj budovu ubránime.

Gustáv Murín, spisovateľ, signatár Výzvy, 30. 7. 2015

Úcta k tradícii a trvalým hodnotám musí zvíťaziť

Vážení priatelia, plne podporujem Vašu výzvu na zachovanie Klubu slovenských spisovateľov v jeho terajšej podobe. Verím, že hlasy predstaviteľov slovenskej kultúry nezostanú nevypočuté a že sa podarí zachovať Klub spisovateľov v súčasnej podobe, aby naďalej mohol prispievať k rozvoju slovenskej literatúry a kultúry ako miesto, kde sa stretávajú a vymieňajú si názory významné slovenské kultúrne osobnosti. Úcta k tradícii a trvalým hodnotám musí zvíťaziť nad čisto komerčnými záujmami. V úcte

Miroslav Janek, novinár, publicista, spisovateľ, prekladateľ, bývalý diplomat, Bratislava, 31. 7. 2015

Boj pôvodnej literatúry s všemocnosťou peňazí

Boj o záchranu Klubu slovenských spisovateľov v Bratislave je vo svojej najhlbšej podstate bojom o víťazstvo skutočných hodnôt – prezentovaných aj pôvodnou literárnou tvorbou, aj miestom jej prezentácie a stretávania sa mnohých generácií jej tvorcov – nad všemocnosťou sveta peňazí a ich majiteľov, ktorí sú presvedčení, že nimi preplatia všetko. Tento boj a hlavne víťazstvo spisovateľov v ňom je aj preto nesmierne dôležité a v mnohom priam signifikantné! (Viac sa dočítate v jesennom magazíne SLOVENSKO, ktorý vyjde v prvej polovici októbra.)

Igor Válek, šéfredaktor magazínu Slovensko, 31. 7. 2015

Klub na spolkové účely

Zachráňme Klub slovenských spisovateľov! Podpisujem sa pod výzvu na záchranu Klubu na spolkové účely!

Tomáš Winkler, Martin

Príznak „nových“ čias?

Plány Arthur DS sú kultúrnym barbarstvom. Náhoda alebo príznak „nových“ čias?

Milan Polák, divadelný kritik a historik, Bratislava, 30.07.2015

Spisovatelia si vedeli udržať autonómiu a čeliť podrazom aj za „totáča“

... a to aj vďaka istému osvietenému ministrovi kultúry. Že by sa ich teraz nezastala čelná kompetentná inštitúcia kultúry slobodného a demokratického štátu zoči-voči tým najnekultúrnejším živlom?

Miroslav Musil, historik, publicista, sprievodca, člen SC PEN, Bratislava, 30.07.2015

Nehoráznosť...

Alexander Molnár, výtvarný fotograf, Bratislava

Nadvláda pudov nad duchom

Obludný zámer vyjadruje dnešnú nadvládu pudov nad duchom. Kultúru treba brániť aj v prípade takýchto zdanlivo drobných záležitostí. Realizácia zámeru majiteľa by bola hanbou pre tento národ a podnetom na ďalšie kroky smerujúce k nadvláde peňazí a ľudskej hlúposti nad vznešenými ideálmi.

Vladimír Blaho, publicista a operný kritik, Bratislava, 30.07.2015

Nemorálne správanie

Je nemorálne, ako sa firma Arthur DS, s. r. o., správa voči Spolku slovenských spisovateľov. Nesmie sa pripustiť, aby takéto správanie pokračovalo. Je to proti všetkým zásadám našej kultúry a spoločnosti, v ktorej žijeme, v ktorej my spisovatelia vytvárame hodnoty a sme spoločnosti užitoční.

Gabriel Németh, invalidný dôchodca, básnik, prozaik, 29.07.2015

Unikátny interiér Klubu slovenských spisovateľov

Je to unikátny interiér, hodný ochrany.

Lucia Štasselová, architektka, 29.07.2015

Klub slovenských spisovateľov je pre slovenskú kultúru dôležitý fundament

Klub slovenských spisovateľov je pre slovenskú kultúru v dobe globalizácie veľmi dôležitý fundament. Je veľmi ale veľmi potrebné byť v poli pôsobnosti jazyka a všade tento jazyk chcieť presadiť na poli kultúry a myslenia, výchovy, a literatúry, hlavne aby sa predišlo úpadku v dobách masmédií, je dôležité, aby človek vedel, akým jazykom skutočne hovorí a myslí.

Čura Kristián, spisovateľ, básnik, prekladateľ, Prešov, 30.07.2015

Čo má byť na periférii, je v centre

Literatúra hynie a vrcholom kultúry je striptease. Tento štát nepotrebuje inteligenciu, ktorá odmieta pudovú zábavu. To čo má byť na periférii, je v centre. Mafia kraľuje v strede mesta aj s jej „kultúrou“. Nuž aký štát, také centrum hlavného mesta.

Milan Jursa, výskumný pracovník, Bratislava

Aktivity SSS podporujem

Nie som dlho členom SSS a moje literárne aktivity zatiaľ nepresiahli stredoslovenský región, takže som zatiaľ ešte nestihol navštíviť Klub, ale aktivity na jeho udržanie podporujem z dôvodov, ktoré sú uvedené v úvode Výzvy SSS!!!

Miroslav Kapusta, dôchodca, básnik, Banská Bystrica, 6. 8. 2015

Dedičstvo hodnôt minulosti si treba vážiť, udrživať a rozvíjať – klub spisovateľov zachovať

30.07.2015

Mali by sme si dedičstvo hodnôt minulosti vážiť, udrživať a rozvíjať, preto sa pripájam. Nevidím žiaden dôvod aby Klub spisovateľov skončil. Zrejme ide o podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti, bez uzavretia dohody o rozsahu užívania nehnuteľnosti spoluvlastníkmi. Môžeme sa na vec pozrieť z hľadiska právneho? V každom prípade však treba klub spisovateľov zachovať aj keď v iných podmienkách.
Edita Gavorová, advokátka, Bratislava

Zdanlivo vtip, no, žiaľ, skutočnosť

Nebyť toho, že sa toto odohráva v skutočnosti, bola by premena Klubu slovenských spisovateľov na striptízový bar dobrým vtipom.

Júlia Piačková, akademická maliarka, Pezinok, 1. 8. 2015 22:42

Veď je to na posmech! Peniaze naozaj vládnu svetom?

Ladislav Gavenčiak, učiteľ – dôchodca, Bratislava

Ďalší úder pod pás slovenskej kultúre a jej tradíciám!

Ivan Červeň, dôchodca, Bratislava, 30.07.2015

Dehonestovanie osobností slovenskej literatúry, umenia a ich duchovných hodnôt

Zámer firmy Arthur DS, s.r.o., považujem za dehonestovanie osobností slovenskej literatúry, umenia a ich duchovných hodnôt, ktoré v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov odzneli. Protestujem proti zámeru firmy.

Viera Valachovičová Ryšavá, predsedníčka O. z. Femina – Klub slovenských spisovateliek, Pezinok, 30. 7. 2015

Kto už konečne nazve veci pravým menom? – Ďalší arogantný kopanec do slovenskej literatúry!

Vážení priatelia v SSS! Žiaľ, už nás asi nič nedokáže prekvapiť! Kto už konečne nazve veci pravým menom? Všetky oblasti slovenskej tvorivosti sú stredobodom nepriateľských síl našej krásnej krajiny a života jej obyvateľov, ale vari najviac je devastovaná naša kultúra. Za mojich mladých čias bol spisovateľ uctievanou a lepšími ľuďmi napodobňovanou osobnosťou, literatúra bola druhou relígiou, pre mnohých aj prvou.

Plánované zriadenie striptízového klubu v priestoroch Klubu SSS nie je nič iné, iba ďalší arogantný kopanec do slovenskej literatúry, plniac tak úlohu globalistickej dehonestácie nášho národa. Je správne, že aj týmto spôsobom organizujete sily odporu voči tejto nehoráznej opovážlivosti. Môj vysoký vek a zdravotný stav mi neumožňuje vzoprieť sa proti tomu revolučnejším spôsobom. Len celým svojím bytím prosím tých, ktorí majú v rukách právne nástroje, aby nedovolili organizácii vzdelávajúcej národ ustupovať nemravným, skazonosným a duchaprázdnym šou. Niekde musí byť hranica! Vami rozvinutú akciu stopercentne podporujem.

Katarína Hudecová, členka SSS, Trenčianske Teplice, 30. 7. 2015

Je to škandál!

Mária Bátorová, Ústav svetovej literatúry SAV a Pedagogická fakulta UK Bratislava, Bratislava, 30. 7. 2015

Ostro potestujem!

Ostro protestujem proti snahe zatvoriť KLUB  slovenských spisovateľov a ešte s väčšou intenzitou protestujem proti tomu, aby sa premenil na pochybný striptízový podnik! To už nemáme v sebe ani štipku morálky?

Miroslav Pius, spisovateľ a historik, nositeľ Veľkej medaily sv. Gorazda MŠ SR, člen PSSS, 30. 7. 2015

Provokatívny zámer musíme zastaviť spoločným úsilím

Priatelia, neviem ako technicky podporiť Výzvu, takže aspoň týmto spôsobom pripájam svoj hlas. Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí tento provokatívny zámer zastaviť! V úcte

Jozef Banáš, spisovateľ, 30. 7. 2015

Toto je účelová likvidácia slobody slova a spisovateľov na Slovensku!!!

Marieta Urbanová Koščíková, Arcidiecézna charita, Košice (Zdroj: Facebook SSS. 29. 7. 2015)

Zameniť Klub slovenských spisovateľov za striptízový bar = barbarstvo

Spisovatelia nám pomáhajú rozumieť samým sebe aj udalostiam okolo nás a obohacujú nám duchovný život, striptízový bar zase dráždi spodné prúdy nášho podvedomia a nabáda nás k primitivizmu. Zameniť Klub spisovateľov za striptízový bar považujem za barbarstvo.

Lýdia Jergušová-Vydarená, výtvarníčka, Bratislava, 29.07.2015

Nedovoľme pažravcom zožrať náš klub!

Podpisujem sa pod rezolúciu proti premene Klubu SSS na nočný bar!
Zostane našou večnou hanbou, ak náš Klub slovenských spisovateľov zožerú a premenia na nočný klub pažravci!

Milan Vároš, spisovateľ, člen SSS, nositeľ Rádu Ľudovíta Štúra, Bratislava,  29. 7. 2015, 30.07.2015

VÁŽENÍ ČITATELIA, SIGNATÁRKY A SIGNATÁRI VÝZVY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV – VÁŽENÁ KULTÚRNA VEREJNOSŤ,

ďakujeme, že podporujete VÝZVU SSS – za váš záujem o záchranu spisovateľského klubu, ktorého existencia je ohrozená jednostranným úsilím nájomcu budovy na Laurinskej 2 v Bratislave firmy Arthur DS, s. r. o, otvoriť v tradičných spisovateľských priestoroch nočný striptízový klub, aj za to, že okrem súhlasných stanovísk s Výzvou SSS v e-mailoch vyjadrujete kritické a podporné názory, postoje a stanoviská. Ako upozorňujete, zápas o osud Klubu slovenských spisovateľov je aj zápasom slovenských spisovateľov, umelcov, vzdelancov, teda celej našej kultúrnej verejnosti o kultúrnu identitu, podporu tvorivej činnosti, slobody slovenského spisovateľa, umelca, veda a vzdelanca a podmienok a možností v súčasnej spoločnosti slobodne tvoriť a vyjadrovať svoje názory a postoje tak, aby boli počuté a rešpektované, i o hodnoty celej našej spoločnosti. Dehonestácii kultúrnych hodnôt, ktorej sme svedkami, sa dá vzdorovať len spájaním síl – spoločné úsilie je jedinou zárukou úspešnosti zápasov, medzi ktoré úsilie Spolku slovenských spisovateľov o záchranu Klubu slovenských spisovateľov dozaista patrí. Každý váš hlas je oporou pre Spolok slovenských spisovateľov v zápase o záchranu Klubu slovenských spisovateľov! Obsiahlejšie informácie o vývoji okolo Klubu slovenských spisovateľov sme priniesli v tlačenom vydaní Literárneho týždenníka 27 – 28 z 26. augusta a 33 – 34 zo 7. októbra 2015. O vývoji situácie Vás budeme priebežne informovať na internetových stránkach Spolku slovenských spisovateľov a Literárneho týždenníka i v tlačenom vydaní LT. Veríme, že Klub slovenských spisovateľov – najmä vďaka vašej podpore – sa Spolku slovenských spisovateľov podarí vrátiť klub tomu, komu od jeho vzniku patril – slovenským spisovateľom, umelcom, vedcom a všetkým vzdelancom, teda našej kultúrnej verejnosti.

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor Literárneho týždenníka, administrátor internetovej a facebookove stránky SSS a internetovej stránky LT

(Uverejnené 29. 7. 2015; aktualizované 10. 10. 2015)

Z odoziev signatárov

Striptízový klub v historickom centre Bratislavy by rozhodne nemal byť

Členovia Klubu slovenských spisovateľov mi prepáčia, no bez ohľadu na to, či je v budove Klub slovenských spisovateľov, alebo nie, striptízový klub v historickom centre Bratislavy by rozhodne nemal byť. Bratislava je už i tak zdevastovaná a takto by okrem doterajšej devastácie, nastala aj devastácia morálna. Nie som moralistka, no čo je veľa, to je veľa.

Oľga Floreková, inžinierka, 8. 12. 2015

Výraznejšie aktivity očakávam od Ministerstva kultúry SR

Považujem za novodobé barbarstvo úsilie o zlikvidovanie Domu slovenských spisovateľov! Výraznejšie aktivity v procese jeho záchrany očakávam od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky!
Štefan Packa, dôchodca, Demänovská Dolina, 16. 9. 2015

Svedectvo o neúcte k významu a postaveniu spisovateľskej obce v Slovenskej republike

Považujem konanie firmy ARTHUR DS, s. r. o., za vedomú „genocídu“ na najzákladnejšom symbole národnej vzdelanosti a kultúry Slovákov. Spisovatelia boli vždy v slovenskom národe „hlasom i ozvenou“ pravdy a boja o jeho nezávislé svedomie. Britký postoj a konanie predstaviteľov firmy svedčí o ich charaktere a neúcte k významu a postaveniu spisovateľskej obce v Slovenskej republike. Klub je to minimum, čo k svojej verejnej práci SSS nevyhnutne potrebuje a desaťročia výsledkami svojej práce osvedčuje.

Dušan Kubinec, dôchodca, Utekáč, 27.10.2015

V dobe chaosu musíme dôsledne chrániť všetky zvyšky harmonického sveta

Robert Žilík, výtvarník, hudobník, regionalista, Mojmírovce, 30.10.2015

Vážme si kultúru, literatúru, má neporovnateľne väčšiu hodnotu ako striptízový klub!

Ján Kopina, dôchodca, Vranov nad Topľou, 30. 9. 2015

Ach, čoho sa to ešte v tej démonkracii dožijeme?!

Anna Bednárová, dôchodkyňa, Žilina, 10. 10. 2015

Verím, že zvíťazí u kompetentných nielen zdravý rozum, ale aj ich srdcia!

Vážená redakcia LT,  aj takto sa chcem pripojiť k Výzve za zachovanie Klubu SS na Laurinskej 2 v Bratislave. Nie je mi ľahostajné, čo sa v tomto čase v rámci sveta a nás odohráva. O to viac ma to trápi, lebo ako učiteľka detí (na ZŠ a MŠ) som vštepovala zvereným deťom mravné a morálne hodnoty človeka. Poukazovala som na to, že láska a dobro konané pre iných, nielen pre seba, je našou ľudskou výsadou. Moje deti vyrástli  a ja sa hanbím za tých, ktorí tieto výsady porušujú. A dokonca si postavili na piedestál svojich hodnôt vlastnú nemravnosť, pažravosť, lakomstvo a nenávisť. A to je ich vklad do vlastných detí? Hodnota lásky-zbytočná investícia? Chudoba ducha, duše, srdca a zatemnenie umu. A tretí stupeň zrelosti človeka na Zemi: Muž bojovného ducha a žena nie matka. Takto sa mi vidí táto doba, ktorú žijem. V sklamaní, ale s láskou k svojim a iným blížnym. A verím, že zvíťazí u kompetentných nielen zdravý rozum, ale aj ich srdcia ešte nie sú kamenné a zachránia túto baštu kultúry pre nás autorov a naše budúce generácie. Som veriaca katolíčka a Boha prosím o milosť. S láskou a želaním, aby sa vedeniu SSS podaril cieľ, ktorý si predsavzali a vytýčili. 

Viera Procházková, členka SSS, predseda Klubu autorov Považia, 13. 9. 2015

Prečo spisovateľská obec dovolila tak dlho šafáriť bývalému vedeniu?

Trápi ma, čo sa odohráva s Klubom slovenských spisovateľov, kde som často chodila na rozličné podujatia dlhé roky, i s celou budovou. Len stále nerozumiem, prečo spisovateľská obec dovolila tak dlho šafáriť predchádzajúcemu vedeniu? Veď už fakt, že namiesto dlhoročnej a hojne navštevovanej predajne kníh tam urobili obchod s handrami mal zmobilizovať všetkých spisovateľov.

Elena Šebová, psychologička, Bratislava, 14. 9. 2015

Ďakujem Vám za iniciatívu!

Milá spisovateľská rodina, dovoľte aby som podporila Vašu výzvu. Naša spoločnosť sídli v budove SSS od roku 1991, našla som v Klube slovenských spisovateľov veľa skvelých priateľov. Ďakujem Vám za iniciatívu a verím, že sa čoskoro uvidíme „v Klube“ u pána Ondreja Antovszkého!

Eva Macková, riaditeľka cestovnej kancelárie S-TOURS, s. r. o., Bratislava, 12. 9. 2015

Ako posledný stavbyvedúci ZSS sa pripájam k výzve

Ja, ako posledný stavbyvedúci ZSS, sa pripájam k výzve SSS – Zachráňme Klub slovenských spisovateľov!

Tibor Balogh, dôchodca, 12. 9. 2015

Koniášstvo v rúchu trhového mechanizmu

Zachráňme Klub slovenských spisovateľov pred novodobým koniášstvom, oblečeným do rúcha trhového mechanizmu!

Ján Jurčo, univerzitný profesor, literárny vedec, člen SSS, Prešov, 10. 9. 2015

Boj s pseudodemokratickým prehnitým systémom vyhráme!

Spolok slovenských spisovateľov mal a bude mať vždy svoje pevné miesto v kultúrnom povedomí slovenského národa. Inštitúcia bude aj naďalej hrdo prezentovať kvalitnú slovenskú literatúru. Tento boj s pseudodemokratickým prehnitým systémom vyhráme a nedáme si zobrať našu, slovenskú ustanovizeň! Nebojme sa! Verím, že zdravý rozum zvíťazí. Držím palce celej spisovateľskej rodine a aj ozajstnej, originálnej kultúre v našej vlasti.

Miroslav Šuňal, politológ, národný aktivista, Bratislava, 8. 9. 2015

Kde sa dvaja hádajú, tretí víťazí...

Povedzme si úprimne, že ide o dôsledok hašterenia dvoch spolkov, pritom tam, kde sa dvaja hádajú, víťazí tretí... Aké symptomatické pre Slovensko!

Ľubomír Bágeľ, dôchodca, Bratislava, 4. 9. 2015

To je už priveľa!

Nie som spisovateľ... básnik tobôž nie! Ale, čoho je veľa, toho je až priveľa!!! A naša sociálna vláda a jej minister kultúry čušia!

Ing. Milan Bosák, dôchodca Zemianska Olča, 4. 9. 2015

Treba sa brániť proti svojvôli uchvátiť miesto slúžiace šľachetným zámerom

Pripájam svoj hlas k výkriku SSS. Je mi smutno z alarmujúcej správy o znevažovaní mne posvätného miesta Klubu slovenských spisovateľov. V tom stánku som prvý raz sedel v jeseni ešte v roku 1980 so vzácnou spoločnosťou vrátane pána herca Štefana Kvietika a speváka Dušana Grúňa,  aj iných osobností kultúry. Považujem za primerané a potrebné brániť sa súčasnej svojvôli a úkladom uchvátiť toto miesto slúžiace šľachetným zámerom reprezentácie kultúrnosti nášho národa, krásy jeho jazyka a slova znejúceho po roky nielen našou Bratislavou, ale aj ponad celú našu vlasť. Vône zisku nesmú zvíťaziť nad záujmami doteraz väčšinovej mravnej pospolitosti.

Pavel Hamžík Zemplínsky, literát, Trenčín, 28. 8. 2015

Nech priestor ostane slúžiť tomu, čomu slúžil dosiaľ!

Je to nehoráznosť – zo stánku kultúry urobiť stoku! Príspevok uvediem aj na svoj profil na Facebooku, nech sa o tom dozvie čo najviac iných spisovateľov a aj čitateľov. Hádam sa to ešte podarí zvrátiť a priestor ostane slúžiť tomu, čomu slúžil dosiaľ...

Slávka Koleničová, spisovateľka, členka SC PEN, Bratislava, 6. 8. 2015

Nech spisovatelia ako svedomie národa zdvihnú svoj hlas za právo a spravodlivosť

Je na čase, aby spisovatelia ako svedomie národa zdvihli svoj hlas za právo a spravodlivosť. Kto si neváži vlastnú minulosť, na toho budúcnosť zabudne...

Claude Baláž, historik, Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života, zahraničných Slovákov, predseda, Bratislava, 31.07.2015

Nezmyselné počínanie treba zastaviť

Klub spisovateľov je stánkom kultúry a vzácnych stretnutí tvorcov literárnych diel rozširujúcich slovenský literárny fond. Zobrať literátom tento priestor a premeniť ho na akýkoľvek nočný bar je poburujúce a neetické. Verím, že kompetentné orgány podporia výzvu signatárov, zastavia nezmyselné počínanie správcu budovy a zachránia Klub slovenských spisovateľov.
Lena Riečanská, spisovateľka, Bratislava, 6. 8.2015

Jediné pravdivé periodikum

Je to jediné nebulvárne a neprozápadné periodikum, kde nie je pravdivá – ako v ostatných médiách – iba tiráž!!!

Milan Kupecký, humorista a publicista,  6. 8. 2015

Nezastupiteľná úloha Klubu slovenských spisovateľov

Samozrejme, aj ja som proti zrušeniu Klubu slovenských spisovateľov, ktorý má svoju tradíciu a tvorivú spoločenskú náplň. O jeho zrušení alebo zmene môže uvažovať iba polointeligent, ktorý nevie, akú nezastupiteľnú úlohu hrá literárna tvorba a s ňou spojené spoločenské aktivity v kultúre národa. 

Jozef Hvišč, univerzitný profesor, spisovateľ, 5. 8. 2015

Pochybujem o zdravom rozume tých, čo schvália nočný striptízový klub v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov

Zhrozený nad zámerom som sa dočítal v Novom Čase. Spomenie si niekto na autogramiády, stretnutia s autormi a čitateľmi, spoluprácu so školami pred Hviezdoslavovým Kubínom a podobnými akciami, neraz aj za účasti televízie, na obdobie, keď autori i čitatelia radi chodili do Domu knihy na terajšej Krížnej ulici, ako aj neskôr do predajne a klubu na Laurinskej? To bolo šírenie kultúry! Pochybujem o zdravom rozume tých, čo schvália nočný striptízový klub v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov na Laurinskej. To patrí klietele herní (Krížna, Bajkalská, Gagarinova)..., alebo to má byť pokračovanie Budmerice, Moravany, atď.?

Ladislav Neštiak, dôchodca, Bratislava, 3. 8. 2015

Je množstvo zábavných nočných podnikov, ale Klub spisovateľov na Slovensku je len jeden

V Bratislave predsa už jestvuje množstvo zábavných nočných podnikov, ale Klub spisovateľov na Slovensku je len jeden. Prečo by mal padnúť v prospech zriadenia ďalšieho nočného baru???

Gejza Hajdani, novinár-publicista, Bratislava, 3. 8. 2015