Výzva Spolku slovenských spisovateľov k Roku Ľudovíta Štúra: GÉNIUS NÁRODA A EURÓPY

Spolok slovenských spisovateľov, najstaršie a najpočetnejšie združenie literátov na Slovensku, si v Roku Ľudovíta Štúra, slovenského kultúrneho velikána, národovca, politika, básnika, filozofa, jazykovedca a publicistu, pokladá za bytostne svätú a morálnu povinnosť obrátiť sa s výzvou na politických a štátnych reprezentantov Slovenskej republiky, umelcov a kultúrnych pracovníkov, všetkých obyvateľov našej vlasti, aby zjednotili svoje úsilie v boji za mier na celom svete... Celý článok

Memorandum konferencie Cesta k mieru

Na konferencii CESTA K MIERU iniciovanej Nemecko-ruským fórom a Nemecko-ukrajinským fórom, ktorá sa uskutočnila sa 6. – 7. marca 2015 v Košiciach pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica jej účastníci prijali toto záverečné memorandum:

Stáročia sa Rusko a Ukrajina nachádzali v spoločnom historickom priestore. V 20. storočí boli spoločne postihnutí obsadením a vojnou a rodiny trpeli pod spoločným nepriateľom. Sedemdesiate výročie konca II. svetovej vojny pripomína spoločne uskutočnené oslobodenie a predsa sa oba štáty ocitli na začiatku 21. storočia v konflikte záujmov, ktorý sa medzitým vyvinul do novej vojenskej konfrontácie v Európe. Rokovaniami v Minsku z 12. februára 2015 (Minsk 2) sa dosiahol pokoj zbraní, ktorý teraz treba zastabilizovať, aby vyústil do trvalého mieru. Trpiacimi v dôsledku vojnovej konfrontácie sú predovšetkým civilné obyvateľstvo Ukrajiny, príbuzní tisícok mŕtvych obetí, viac ako desaťtisíc zranených a milióny utečencov. Obnova miest a dedín vo vojnových oblastiach bude trvať roky a bude mať vysoké náklady. Hospodársky stabilná Ukrajina sa musí stať centrálnou agendou. Mierový apel z Košíc je výzvou z radov občianskej spoločnosti Ukrajiny, Ruska, Nemecka a Slovenska... Celý článok

Vedenie Spolku slovenských spisovateľov vyzýva všetkých umelcov, literátov, kultúrnych pracovníkov, všetkých občanov, aby sa v záujme ušľachtilých demokratických princípov, zachovanie mieru, slobody a ľudskej dôstojnosti podporili Výzvu Spolku, ako aj memorandum z košickej konferencie. Svoj súhlas môžete vyjadriť na adrese www.spolok--slovenskych-spisovatelov.sk.

Výzvu SSS k Roku Ľudovíta Štúra a memorandum konferencie Cesta k mieru podporili:

 • Miloš Bača, odborný referent – metodická činnosť, oddelenie kultúry odboru vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Peter Barták, st.
 • Gabriela Spustová, spisovateľka, poetka, redaktorka, pedagogička
 • Ľudovít Majer, invalidný dôchodca, aforista, epigramik
 • Anna Prnová, vedecká pracovníčka
 • Ivan Lužák, dôchodca
 • Peter Glasnák, samospráva
 • Štefan Paulov, MUDr., kardiológ
 • Pavel Fábry, dôchodca, publicista
 • Alexej Mikulášek, Unie českých spisovatelů
 • Erika Petrašková, stredoškolská učiteľka, členka redakčnej rady časopisu Rodina a škola
 • Ján Kačala, jazykovedec
 • Etela Farkašová, literárna vedkyňa, spisovateľka
 • Juraj Cintula, dôchodca
 • Emília Hubočanová, vychovávateľka ZŠ Lietava

PODPORTE Výzvu SSS k Roku Ľudovíta Štúra a Memorandum z konferencie Cesta k mieru!

(Polia označené symbolom * sú povinné.)

Výzvu SSS k Roku Ľ. Štúra a konferenciu Cesta k mieru podporili:

 • Július Balco, spisovateľ, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež
 • Miroslav Bielik, predseda SSS, básnik, prozaik
 • Anton Blaha, právnik, spisovateľ, autor literatúry faktu
 • Jana Borguľová, tajomníčka odbočky SSS v Banskej Bystrici, spisovateľka, bibliografka
 • Boris Brendza, spisovateľ, básnik, šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, vysokoškolský pedagóg, viceprezident Slovenského centra PEN
 • Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka, časopisu SSS, básnik, kultúrny historik
 • Ján Čomaj, publicista, autor literatúry faktu
 • Miroslav Demák, slovenský spisovateľ, Vojvodina, Srbsko
 • Pavol Dinka, podpredseda SSS, publicista, spisovateľ, autor literatúry faktu, mediálny analytik
 • Vladimír Faič, politik, poslanec NR SR, prispievajúci člen SSS
 • Alexander Halvoník, literárny kritik
 • Anton Hrnko, historik, spisovateľ, autor odbornej historickej literatúry, podpredseda SNS
 • Anton Hykisch, spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, diplomat
 • Michal Chuda, spisovateľ, básnik, prekladateľ
 • Margita Ivaničková, spisovateľka, poetka
 • Zuzana Kováčová, tajomníčka Odbočky SSS v Nitre, vysokoškolská pedagogička, autorka odbornej literatúry
 • Teodor Križka, šéfredaktor časopisu Kultúra, básnik, prekladateľ, editor
 • Matúš Kučera, historik, autor odbornej historickej literatúry, vysokoškolský pedagóg
 • Július Lomenčík, vysokoškolský pedagóg, literárny vedec, autor literatúry faktu
 • Sergej Makara, spisovateľ, básnik, prekladateľ
 • Drahomíra Pechočiaková, poetka, Nitra
 • Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS, publicista, historik
 • Dušan Mikolaj, spisovateľ, publicita, autor literatúry faktu
 • Peter Mišák, básnik, autor literatúry faktu a povestí
 • Jaroslav Rezník, básnik, autor literárnohistorických diel a literatúry pre deti
 • Marián Servátka, diplomat
 • Dalimír Stano, básnik, prozaik, vydavateľ
 • Vincent Šabík, literárny vedec, kulturológ, estetik, germanista, prekladateľ, editor, zakadajúci šéfredaktor Literárneho týždenníka
 • Bystrík Šikula, šéfredaktor Slovenských pohľadov, prozaik, literárny kritik
 • Viera Švenková, prozaička, knižná redktorka
 • Ján Tazberík, tajomník SSS, básnik, literárny kritik a recenzent
 • Milan Vároš, spisovateľ, autor literatúry faktu
 • Jozef Vladár, archeológ, historik, autor odbornej literatúry
 • Jozef Zavarský, básnik, prekladateľ
 • Viera Procházková, poetka, členka SSS, predsedníčka Klubu autorov Považia