Informácie o vývoji situácie súvisiacej s Výzvou SSS Zachráňme Klub slovenských spisovateľov!

Bezohľadný postup v architektonicky cennom priestore Domu slovenských spisovateľov a Klubu slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 – bez súhlasu spoluvlastníka SSS i Pamiatkového úradu SR

Firma Arthur DS devastuje Klub slovenských spisovateľov

Napriek tomu, že Pamiatkový úrad Slovenskej republiky posudzuje zapísanie Domu slovenských spisovateľov (DOM) s Klubom slovenských spisovateľov (Klub) do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok, nájomca firma Arthur likviduje interiér Klubu slovenských spisovateľov i DOMU. Činí tak aj navzdory tomu, že právny zástupca Spolku slovenských spisovateľov – ako 50 % vlastníka budovy – HMG & Partners dal spoločnosti výpoveď z nájomnej zmluvy pre neplatenie nájomného a že ju opätovne, naposledy 13. 8. t. r. upozornil na „sústavné porušovanie práv Spolku slovenských spisovateľov ako polovičného spoluvlastníka nehnuteľnosti“ na Laurinskej 2 v Bratislave, vrátane zámeru prevádzkovať bez dohody so SSS v nehnuteľnosti ARTHUR NIGHT CLUB, prečo začala firma Arthur svojvoľne vypratávať Klub slovenských spisovateľov.

Právny zástupca SSS vyzval Arthur na rokovanie o mimosúdnej dohode, keďže na každé konanie je potrebný súhlas SSS ako spoluvlastníka budovy.

SSS v úsilí zastaviť devastáciu DOMU a Klubu sa obracia aj na Krajský pamiatkový úrad v Bratislave a Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto, aby prešetrili postup firmy Arthur.

So žiadosťou o odbornú a morálnu podporu sa SSS obrátil aj na prof. akad. arch. Ing. arch. Ján Bahnu, viceprezidenta Spolku architektov Slovenska pre Bratislavský región.

Redakcia

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma Arhur DS napriek nesúhlasu SSS vyprázdňuje Klub slovenských spisovateľov!

Včera 11. augusta firma Arthur DS, s. r. o., ktorá sa v pozícii správcu budovy na Laurinskej 2 – navyše spochybnenej žalobou SSS o neplatnosť zmluvy o nájme – správa, akoby bola jej výlučným vlastníkom, aj keď 50 % nehnuteľnosti vlastní Spolok slovenských spisovateľov, vyprázdnila priestory Klubu. Špeditéri vynosili mobilný inventár do vstupnej haly so šatníkmi (pred klubom) a v Klube vytrhali koberce. Firma Arthur postupuje krok za krokom – salámovou technikou – arogantne, i napriek písomne a verejne deklarovanému nesúhlasu SSS s premenou Klubu na „nočný striptízový bar“, i navzdory petícii ZACHRÁŇME KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, ktorú už podpísalo vyše 470 signatárok a signatárov, vrátane množstva významných osobností slovenskej literatúry, umenia, vedy i politického života.

SSS sa obrátil na Pamiatkový úrad SR, súd a zvažuje ďalšie právne kroky, keďže firma Arthur nerešpektuje ani výpoveď zo zmluvy o nájme 50 % budovy z dôvodu opakovaného nezaplatenia nájomného, ktoré dlhuje SSS, ani to, aby sa zdržala konania poškodzujúceho SSS, keďže je podaná aj žaloba o neplatnosť uvedenej zmluvy o nájme, nevýhodnej pre SSS. Klub je však v ohrození. Ostáva len veriť, že prestavbu priestorov Klubu nepovolí bez súhlasu 50 % spoluvlastníka Stavebný úrad v MČ Bratislava-Staré Mesto a že prevádzku nočného klubu nepovolí starosta Bratislavy-Staré Mesto, keďže ide o zámerné znehodnocovanie genia loci jedinečnej kultúrnej inštitúcie s vyše polstoročnou tradíciou, ktorá zahŕňa nielen návštevy, osobné a pracovné stretnutia mnohých spisovateľov, umelcov, vedcov a vzdelancov, ale aj tisícky podujatí literárneho, umeleckého či kultúrno-spoločenského charakteru, ako prezentácie kníh slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry, konferencie a semináre, prijatia slovenských krajanov i zahraničné návštevy, ktoré šírili dobré meno našej kultúry a Slovenska po celom svete.

Bez kultúry a kultúrnosti niet ani kultúrneho národa, občana, spoločnosti. Tzv. podnikatelia, ktorých zaujímajú na prvom mieste iba peniaze a majetky, a na druhom mieste iba majetky a peniaze, si túto elementárnu pravdu nielenže neuvedomujú, ale priam pracujú na tom, aby naša spoločnosť bola nekultúrnou, zvlčilou. Platia však aj ľudové múdrosti Božie mlyny melú pomaly... či Kto druhému jamu kope...

Redakcia

Foto: archív

Interiér Klubu slovenských spisovateľov v hale so šatníkmi pred Klubom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyprázdnené priestory Klubu slovenských spisovateľov