Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím
Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Margita Ivaničková

Členovia výboru odbočky:
Margita Ivaničková, Janka Poláková, Gejza Sádecký

Kontakt: Margita Ivaničková, Psotného 7,  911 05 Trenčín, e-mail: trencin.sss@gmail.com

Odbočka SSS v Trenčíne – členovia

Webová stránka odbočky v Trenčíne


POZÝVAME

Vyhodnotenie 30. ročníka literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára sa uskutočnilo 25. 11. 2022

v Trenčíne – v spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michla Rešetku

MARGITA IVANIČKOVÁ, tajomníčka odbočky SSS Trenčianskeho kraj

Z činnosti odbočky SSS v Trenčíne

27.04.2022 17:04

Trenčania si pripomenuli 140. výročie narodenia JOZEFA BRANECKÉHO – Príklady čistého zmýšľania a šľachetných skutkov

Medzi významné osobnosti trenčianskeho regiónu, ktoré svojou tvorbou prerastajú jeho rámec a ktoré môžeme priradiť k národným osobnostiam, patrí spisovateľ, kňaz, historik a kultúrny dejateľ JOZEF BRANECKÝ. Aj keď bol rodák zo Skalice, tak veľmi si zamiloval Trenčín, že mal k tomuto...
Celý článok
06.02.2022 09:11

Nový časopis trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov: Literárna studňa sa otvára

Členovia výboru odbočky SSS Trenčianskeho kraja sa dávnejšie zaoberali myšlienkou na založenie časopisu, ktorý by zaznamenával regionálny literárny a kultúrny život a sprístupňoval repertoár tvorby zaujímavých osobností najmä v rámci kraja. Ten, kto niekedy zakladal časopis, vedel by zmerať...
Celý článok
17.12.2021 12:00

Literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2021 má svojich víťazov: Na poctu Hviezdoslava

Celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára sa v svojom 29. ročníku zavŕšila onlinovým vyhlásením výsledkov, keďže protipandemické opatrenia ani tento rok neumožnili osobné stretnutia laureátov s organizátormi a odbornou porotou. Súťažiaci poslali do...
Celý článok
03.11.2021 07:11

Prezentácia knihy pri príležitosti štvrťstoročnice LK OMEGA: Nádych v tieni ĽUBOMÍRA MARETTU

Prvý štvrtok v mesiaci patrí stretnutiu členov Literárneho klubu OMEGA v priestoroch Verej­nej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne tradične od jeho založenia pred 25 rokmi. Nebolo to inak ani prvý októbrový štvrtok t. r. Stretnutie sa usku­točnilo v súlade s aktuálnymi pandemickými opat­reniami,...
Celý článok
03.11.2021 06:44

Margita Ivaničková: Pocta pre jubilanta ADOLFA KOBELU

Členovia výboru odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Trenčianskeho kraja Margita Iva­ničková, Štefan Gardoň a Janka Poláková s radosťou osobne v Borčiciach navštívili člena SSS jubilanta ADOLFA KOBELU. Ženám sa ohľaduplne zvyčajne blahoželá k „významnému“ životnému jubileu, ale pán Kobela...
Celý článok
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>