Nový časopis trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov: Literárna studňa sa otvára

06.02.2022 09:11

Členovia výboru odbočky SSS Trenčianskeho kraja sa dávnejšie zaoberali myšlienkou na založenie časopisu, ktorý by zaznamenával regionálny literárny a kultúrny život a sprístupňoval repertoár tvorby zaujímavých osobností najmä v rámci kraja.

Ten, kto niekedy zakladal časopis, vedel by zmerať množstvo problémov, ktoré sú so vznikom takéhoto periodika spojené. Napríklad hlavný iniciátor vzniku časopisu Štefan Gardoň by povedal, že sa to množstvo sa zdá niekedy až neprekonateľné. Keďže nepatrí medzi tých, ktorí sa vzdávajú, vytrvalo riešil administratívne, byrokratické, evidenčné, technické a hlavne finančné problémy. Ani sa nepatrí povedať o riešení problémov v minulom čase, pretože problémy kvalitného literárno-spoločenského časopisu azda nikdy neprestanú.

Ale podarilo sa!  Nový magazín vo svojom príhovore privítal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Privítal a podporil ho aj viceprimátor mesta Trenčín Patrik Žák. Myšlienku kvalitného a nebulvárneho periodika podporilo aj PD Ilava a mesto Ilava. Na to, aby časopis mohol vychádzať, budú však musieť jeho iniciátori vyhľadať oveľa viac ústretových podporovateľov.

Nateraz s radosťou vítame  prvú literárnu lastovičku Trenčianskeho kraja, ktorá priniesla priestor pre tých, ktorým sa priestor nedostáva. Časopis prináša úvodník Margity Ivaničkovej, Štefana Gardoňa, rozhovor s predsedom SSS Borisom Brendzom; prináša aj medailón akademického maliara Juraja Oravca, reportáž z rozbiehajúcej sa literárnej súťaže Spod Košeckého hradu, viacero publicistických a spravodajských textov Janky Polákovej o aktivitách MO Matice slovenskej, spoločnosti M. R. Štefánika, o aktivitách Literárneho klubu Omega a jeho vydavateľských úspechoch či publicistický materiál o nálezoch rímskych mincí v Trenčíne a okolí. Priestor v bohato ilustrovanom časopise má napr. profil umeleckého drotára, či folklórny súbor aj Rozmarínek.

Keďže časopis je predovšetkým literárny, našli v ňom miesto laureáti literárnych súťaží – Andrea Trusková, Mária Barnovská, Anna Prnová, Monika Mišúnová-Šormanová. Štefan Gardoň predstavuje ukážky zo svoje povesťovej a rozprávkovej tvorby, ale aj rozhovor s druhou vicemiss v súťaži Miss Slovenska Jankou Vozárovou, ktorá pracuje pre púchovské kníhkupectvo M-Kniha. V časopise našiel priestor i pesničkár, grafik, ilustrátor Ľubor Benkovič,  jubilant Adolf Kobela, či črta Lýdie Šimkovej z histórie obce Kopec. Skrátka kopec kvalitných myšlienok, veršov, bohatý rozsah literárnych žánrov od autorov, o ktorých Margita Ivaničková v úvode napísala, že „nezaburácajú na vás z médií. Na to sú príliš dobrí“.

Koho myšlienka nového magazínu odbočky SSS Trenčianskeho kraja Literárna studňa zaujala a má do časopisu čím prispieť – textom, fotografiou, sponzorským príspevkom –, toho pán šéfredaktor Štefan Gardoň (gardonsg@gmail.com) a celý redakčný tím nadšencov ho rád privíta.

MARGITA IVANIČKOVÁ, tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne