Dve podnetné súťaže odbočky Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja

13.09.2022 09:07

Deti potrebujú tvorivé impulzy

Posolstvo z nadpisu je všetkým teoretikom kreativity dlhodobo známe. Členovia odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Trenčianskeho kraja – MARGITA IVANIČKOVÁ, JANKA POLÁKOVÁ, ŠTEFAN GARDOŇ v spolupráci s LÝDIOU ŠIMKOVOU – ho vytrvalo napĺňajú skutkami a vedia, aká je to náročná výzva. Doslova vzdorovito idú proti zničujúcemu mediálnemu a spoločenskému lynču našej súčasnosti, ktorá sa už ani netají tým, že tvoriví a premýšľaví ľudia sú jej nebezpeční.

Deti nemajú prečo čítať Dostojevského, aby so svojím nezdeformovaným tvorivým jemnocitom pochopili, že „krása spasí svet“. Deti to chápu, len kde vziať rodičov a pedagógov, ktorí im tento múdry životný vektor sprostredkujú?! Keď ich je tak žalostne málo, trenčianska odbočka SSS dokazuje, že sa to dá. Niekoľko nedávnych tvorivých dielní a besied s deťmi v Mníchovej Lehote, či v trenčianskej Knižnici Michala Rešetku dokazujú, že v deťoch je ukrytý tvorivý literárny, poetický potenciál, o ktorom ani samé deti netušia, kým ich literáti nepresvedčia o tom, že majú talent.

Deti v knižnici. Foto: archív VKMR

Súťaž Spod Košeckého hradu

Dôkazom je aj druhý ročník literárnej súťaže Spod Košeckého hradu. Žiaci Viviem Ungerová, Nikola Hudecová, Martin Puček, Peter Mikoláš, Sofia Kvasnicová, či dospelí autori Rudolf Michalík, Zdenka Párovská a ďalší dokazujú, že vedia citlivo a fabulačne zaujímavo vystavať príbeh alebo vytvoriť jemnú báseň. Opätovne sa ukazuje, že ak autori cítia podporu, odvďačia sa radosťou z tvorby. V Košeckom Podhradí má obľúbený starosta Rastislav Čepák obecných starostí naozaj vyše hlavy, ale uctil si podujatie osobnou prítomnosťou, ocenením účastníkov, ktorých privítal vlastnou interpretáciou piesne a piesňou sa so súťažiacimi aj rozlúčil. Keďže medzi žiackymi účastníkmi súťaže boli aj deti z neďalekej obce Košeca, na slávnostné vyhlásenie výsledkov prišiel aj jej starosta Radoslav Brtáň. Milí starostovia, patrí vám veľká vďaka. Na to, že ste mali za chrbtom podujatie s očakávaným počtom 8 000 hostí, je vaša prítomnosť i ústretovosť neoceniteľná.

Deti ocenené v súťaži Spod Kočeckého hradu. Foto: archív obce Košaca

 

Literárna a výtvarná súťaž Ukrytá múza v obci Ladce

Podobnú tvorivú atmosféru trenčianski literáti zažili v obci Ladce. ŠTEFAN GARDOŇ inicioval medzi tamojšími školákmi zo základnej školy nielen literárnu, ale aj výtvarnú súťaž, ktorá sa stretla s nečakaným ohlasom u detí ako aj s nepredstieranou podporou starostu Jaroslava Koyša. Podujatie s názvom Ukrytá múza hneď v prvom ročníku oslovilo 15 literárnych autorov a 22 mladých výtvarných talentov. Výsledková listina by bola veľmi obsiahla, avšak o menách ako TAMARA KUŠÍKOVÁ, NELLA ŠTRBÍKOVÁ, ELA HUDECOVÁ či MIŠKO ZAHRADNÍK budeme ešte počuť. Ak tretiak na ZŠ vie vytvoriť citlivý a pôvabný rozprávkový príbeh s vlastnou ilustráciou, šiestačka napíše pozoruhodný príbeh odpozorovaný zo života o nadradenosti peňazí a vplyvu sponzorov na jej kolektív v triede i na spoločnosť, tak Slovensko má v deťoch ešte veľkú nádej. Š. Gardoň to vyjadril slovami svojho príhovoru: „Ladce, patrí vám hlboká poklona za vzor ako sa dá objaviť múza, ako sa dá prebudiť v našich deťoch naša budúcnosť, aby sme mohli povedať, že sme vychovali deti, ktoré si vážia našu vlasť a ctia si odkaz našich predkov.“

(miv)

Ocenení žiaci v súťaži Ukrytá múza 2022. Foto: archív obce Ladce

 

Zľava predsedníčka odbočky SSS Trenčianskeho kraja Margita Ivaničková, iniciátor súťaže Ukrytá múza Štefan Gardoň, členka výboru odbočky SSS Janka Poláková a spoluorganizátor súťaže. Foto: archív obce Ladce

Z výstavky výtvarných prác súťaže Ukrytá múza 2022