Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím
Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Margita Ivaničková

Členovia výboru odbočky:
Margita Ivaničková, Janka Poláková, Gejza Sádecký

Kontakt: Margita Ivaničková, Psotného 7,  911 05 Trenčín, e-mail: trencin.sss@gmail.com

Odbočka SSS v Trenčíne – členovia

Webová stránka odbočky v Trenčíne


POZÝVAME

Vyhodnotenie 30. ročníka literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára sa uskutoční 25. 11. 2022

v Trenčíne – v spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michla Rešetku na Hasičskej ul. č. 1.

MARGITA IVANIČKOVÁ, tajomníčka odbočky SSS Trenčianskeho kraj

Z činnosti odbočky SSS v Trenčíne

05.05.2017 07:57

Zasadala odbočka SSS v Trenčíne (24. 3. 2017)

V Knižnici Michala Rešetku v Trenčíne sa v piatok 24. marca uskutočnilo prvé zo série zasadnutí odbočiek SSS pred tohtoročným Členským zhromaždením Spolku slovenských spisovateľov. Tajomníčka odbočky SSS v Trenčíne Margita Ivaničková na úvod zrekapitulovala bohatú činnosť odbočky, ktorá asi za pol...
Celý článok
05.05.2017 07:55

Správa o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne za obdobie od 21. 9. 2015 do 24. 3. 2017

POZORUHODNÉ VÝSLEDKY NAJMLADŠEJ ODBOČKY SSS NA SLOVENSKU ALEBO NAŠE ÁNO BUDE ÁNO! Doposiaľ najmladšia odbočka Spolku slovenských spisovateľov (SSS) v Trenčíne vznikla 21. septembra 2015. Jej 20 členov intenzívne publikovalo a pracovalo aj pred založením odbočky, ale až pri vyhodnotení...
Celý článok
25.09.2015 14:43

Spolok slovenských spisovateľov má svoju odbočku už aj v Trenčíne

V utorok 22. septembra 2015 sa vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne stretli členovia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Trenčianskeho kraja, priatelia literatúry a jej tvorcov, aby založili trenčiansku odbočku našej najstaršej spisopvateľskej inštitúcie na Slovensku. Takéto...
Celý článok
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5