Laureáti 31. ročníka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2023 v Trenčíne

08.03.2024 19:35

V preplnenej spoločenskej sále Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 7. decembra 2023 slávnostne odovzdali ceny laureátom 31. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Súťaž už má dlhšie aj medzinárodný presah, pretože do tohto ročníka poslali súťažné práce aj autori z Českej republiky, Rumunska a Rakúska. Do literárnej súťaže poslalo 75 autorov (z toho 25 mužov) dovedna 208 literárnych príspevkov.

Ani ostrakizácia SSS zo strany Fondu na podporu umenia, ktorý súťaž nepodporil ani jediným centom, nezabránila organizátorom v jej uskutočnení. Súťaž napokon finančne podporila Matica slovenská, za čo jej organizátori vyslovujú úprimné poďakovanie. Odborná porota v zložení: JAROSLAV REZNÍK, JANKA POLÁKOVÁ, MARGITA IVANIČKOVÁ, akad. maliar JURAJ ORAVEC rozhodla o ocenení súťažiacich za pôvodnú autorskú tvorbu v oblasti poézie a prózy
nasledovne:

V tematickej oblasti autorov do 20 rokov s názvom Mlčanie kameňa, venovanej 170. výročiu úmrtia Adely Ostrolúckej, zvíťazila VANESSA BEČÁROVÁ z Trenčína a Cenu primátora mesta Trenčín získal SAMUEL VALUCH (Košeca).

Dvojnásobná laureátka Vanessa Bečárová preberá ocenenie
z rúk predsedníčky Krajskej rady MS v Trenčíne Žofie Hrančovej

Vo vekovej kategórii nad 20 rokov patrí prvenstvo KATARÍNE HOLCOVEJ, Slovenke z Brandýsa nad Labem z Českej republiky. Cenu Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne získala LÝDIA ŠIMKOVÁ (Trenčín), Cenu Miestneho odboru Matice slovenskej JANA JUDYNIOVÁ (Trnava).
Medzi mladými autormi poézie (do 20 rokov) zvíťazil ADRIÁN SZABÓ z Michaloviec, v staršej vekovej kategórii zvíťazila BARBORA KREYSOVÁ z Prahy v Českej republike. V mladej prozaickej kategórii opäť bodovala talentovaná VANESSA BEČÁROVÁ. Vo vekovej kategórii poézie nad 20 rokov patrí prvenstvo ADRIANE KARVAIOVEJ z Levíc a Cenu predsedu poroty získal Eduard Tara (IASI, Rumunsko).

Odbočka SSS Trenčianskeho kraja a Verejná knižnica M. Rešetku v trenčíne vydali pri príležitosti vyhlásenia laureátov súťaže v elektronickej podobe aj zborník ocenených a tematických prác s názvom Mlčanie kameňa a podtitulom Najväčšie nevyslovené tajomstvá lásky sa ukrývajú pod náhrobnými kameňmi (vpravo).

Aj keď organizátori v propozíciách upozornili na likvidačné finančné podmienky, je zrejmé, že autorov to neodradilo a podľa slov predsedu poroty J. Rezníka, ktorý s potešením konštatoval „že umelecko‑estetická kvalita súťažných prác má stúpajúcu kvalitatívnu úroveň. Naša súťaž sa už stabilne a bezo zmeny uskutočňuje pod strieškou sloganu Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Myslíte si, že umelá inteligencia dokáže zistiť, o čom sa tá studňa zhovára s dažďom? Možno by to dokázala, ale to by musela vedieť napísať Báseň. A to zatiaľ nevie. Aspoň nie báseň, ktorá by bola originálnou básňou.“

Členka poroty M. Ivaničková uviedla, že „oproti minulým „kovidovým“ ročníkom sa autorská tvorivá trajektória odklonila od depresívnych tém, ktoré gniavili celú spoločnosť a ktoré sa, prirodzene, nemohli neodraziť aj v autorskej tvorbe. Veď kto iný by mal reflektovať na zhubné spoločenské trendy ak nie autori, ktorí chápu, že jediným systémovým východiskom z tohto nielen nášho, ale globálneho marazmu je báza morálky a kultúry. Tvorivej kultúry, ktorá zápasí s protikladmi a dramatickými momentmi bytia a nepodľahne komerčnému a bezvýchodiskovému gýču.“

Aj napriek pokusu o finančnú likvidáciu aktivít SSS, autori pochopili a dali najavo, že rozoznali tieto úsilia a napriek tomu prišli. Osobne, na vlastné náklady – zo Svidníka, Michaloviec, zo všetkých ďalších oblastí Slovenska, i z Rakúska. Nežičlivosť zomkla rady autorov i organizátorov. Preto slávnosti tvorivého Slova venovali svoj drahý manažérsky čas a povzbudivé príhovory aj riaditeľka Verejnej knižnice M. Rešetku Gabriela Krokvičková, referentka Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja Miroslava Mazánová, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Matej Mindár aj predsedníčka Krajskej rady Matice slovenskej Žofia Hrančová. Ďakujeme a oceneným autorom srdečne blahoželáme.

Matej Mindár (v strede) odovzdáva ocenenie v Literárnej súťaži Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Vľavo Margita Ivaničková

Foto: Peter Martinák