Navždy nás opustil ADOLF KOBELA, pedagóg, historik, národovec, publicista, športovec, člen Spolku slovenských spisovateľov, jeho odbočky v Trenčianskom kraji

08.04.2024 13:57

Medailón člena SSS: ADOLF KOBELA (†)

Vo veku nedožitých 88 rokov nás navždy opustil ADOLF KOBELA, Mgr., pedagóg, historik, autor monografií o obciach a osobnostiach, národovec, publicista, športovec. Narodil a 25. júla 1936 v Bolešove ako najstaršie zo štyroch detí. Po svadbe s manželkou Štefániou, rod. Knápkovou, s ktorou mali dve dcéry Darinu a Ľubicu, sa usadil v Borčiciach (1958), kde žil a tvoril. Zomrel 28. marca 2024.

Do školy začal chodiť počas druhej svetovej vojny v Bolešove, pokračoval na Vinárskej škole v Modre, odtiaľ prestúpil do Záblatia pri Trenčíne na Roľnícku školu, kde vyštudoval odbor chovateľ. Neskôr absolvoval odbor slovenský jazyk a telesná výchova na Fakulte telesnej výchovy a športu (FTVŠ) Univerzity Komenského v Bratislave s diplomovkou na tému Štruktúra kolektívnych vzťahov v telovýchove a športe (1969).

Odmalička sa zaujímal o šport, hrával futbal, volejbal, venoval sa aj behu, plávaniu, jazde na bicykli, hokeju a lyžovaniu. S futbalom začínal v Bolešove, v drese Dynama Bolešov vyhrali dorasteneckú súťaž z fantastickým skóre 111 : 11. Potom pracoval ako adjunkt a začal hrávať v Ilave. Povolávací rozkaz na vojenskú službu ho zavial do vtedajších Krídel vlasti v Olomouci, odkiaľ ho onedlho prevelili do Žatca. Tam hrával hokej s vtedajšími reprezentantami bratmi Klůcovcami za Chomutov; keď boli na vojenských hrách vo východnom Nemecku, počas zápasu proti Rusom začal vykašliavať krv, a tak absolvoval operáciu. V roku 1962 sa zdravotné problémy opakovali, a tak som podstúpil v Bratislave operáciu.

Potom pôsobil ako vychovávateľ v Pruskom, učiteľ v Bolešove, neskôr v sklárskom učilisku v Lednických Rovniach a ako učiteľ v Hornom Srní.  So žiakmi, ktorých učil, dosiahol viaceré úspechy v atletike aj v iných športoch, chodil s nimi aj na spoznávacie zájazdy, aby spoznali kultúru, pamiatky a aby sa neorientovali iba jedným smerom.

Popri učiteľskej práci našiel veľkú záľubu v dejinách a literárnej histórii, ktorým sa venuje jadro jeho publikačnej činnosti. Svoje články a štúdie publikoval v regionálnych i celoslovenských periodikách vrátane Literárneho týždenníka a Slovenských pohľadov. Je spoluautorom monografie obce Bolešov (1993), publikoval v zborníku Židia v Bolešove a Piechove – príklad spolunažívania Židov a kresťanov (1993), je autorom monografie Borčice v znamení čias (2000), kníh o regionálnych osobnostiach Leopold Altus (2005), Štefan Petrík Slávnický, kňaz, básnik, národovec, Emil Hoenig O’Caroll junior kňaz, univerzitný profesor (2005). Napísal aj monografiu História Dobrovoľného hasičského zboru v Bolešove (2008).

Bol dlhoročným členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS), jeho odbočky v Trenčianskom kraji.

***

Adolf Kobela bol milý, vzácny, inšpiratívny a charizmatický človek. Rozdával celý život. Celý život pomáhal žiť, povzbudzoval. Celý život miloval Slo­vensko a slovenský národ. Celý život sa usiloval, aby sme nielen nestratili, ale vytrvalo budovali hodno­ty, ktoré pomáhajú národom prežiť– vieru, vzťah k rodine, vlasti, vzťah k poctivej práci i k poctivé­mu prístupu k životu. Aj napriek zdravotnému obmedzeniu až do konca života aktívne spolupracoval so študentmi, diplomantmi, doktorandmi. Jeho poznatky boli o to cennejšie, že vďaka neuveriteľnej pamäti presne rozoznával deformovanie historických faktov a z osobne nažitého vedel, že premnohé udalosti sa odohrali inak, ibaže verejnosti sa tieto fakty cielene zneprístupňujú a zamlčiavajú, a tak ich po celý život uvádzal na správnu mieru.

Slovenská kultúrna verejnosť v ňom stráca zanieteného autora i neúnavného propagátora regionálnej literárnej histórie, miestnych historických osobností nadregionálneho významu, ktorých odkaz celý život sprítomňoval v periodikách, knihách i v osobných rozhovoroch.

Pozostalým a priateľom vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť.

MARGITA IVANIČKOVÁ, tajomníčka odbočky SSS v Trenčianskom kraji

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a šéfredaktor LT

 

(Zdroje: Adolf Kobela, medailón člena SSS. In: www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk; Margita Ivaničková: Pocta pre jubilanta Adolfa Kobelu. In: tamže; Adolf Kobela, parte. In: Facebook Peter Kalemen)