Literárny týždenník 2016

01.06.2016 07:00

Literárny týždenník 21 – 22/2016

Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka 21 – 22 z 1. júna 2016 uverejňuje príspevky na jednu z tém pripravovaného Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou pod záštitou SK PRES 22. a 23. 9. t. r. v Trenčianskych Tepliciach, ktorého hlavným organizátorom je SSS, Cenzúra...
Celý článok
19.05.2016 01:29

Literárny týždenník 19 – 20/2016

Literárny týždenník 19 – 20 z 18. mája 2016 v úvodnom stĺpci uverejňuje príspevok Kádrovanie a nevraživosť medzi spisovateľov nepatria, v ktorom sa predseda SSS zaoberá aktuálnym odkazom Kongresu slovenských spisovateľov z roku 1936 a nepodloženým atakom na stránkach denníka Pravda...
Celý článok
19.05.2016 01:28

Literárny týždenník 17 – 18/2016

Literárny týždenník 17 – 18 zo 4. mája 2016 prináša na prvej strane príspevok Aká je slovenská politická kultúra a vo vnútri časopisu články na hlavnú tému dvojčísla Ekonomika, daňové raje a multikulturalizmus. Časopis uverejňuje v úvodnom stĺpci Komuniké zo zasadnutia Rady Spolku...
Celý článok
23.04.2016 08:17

Literárny týždenník 15 – 16/2016

Najnovší Literárny týždenník č. 15 – 16 z 20. apríla 2016 prináša – ako hlavnú tému dvojčísla dva články k Programovému vyhláseniu vlády SR – na prvej strane odborný príspevok na tému školstva a vzdelávania vo vládnom programe, ktorý zdôrazňuje potrebu koncipovať obsah nášho školstva,...
Celý článok
07.04.2016 10:06

Literárny týždenník 13 – 14/2016

Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka 13 – 14 zo 6. apríla 2016 prináša odpovede na anketovú otázku Literárny týždenník v ohrození a názory osobností na historický význam LT a jeho poslanie Povedali o LT v minulosti. Zároveň uverejňuje úvodný stĺpec s názvom Nedoriešená podpora, v ktorom...
Celý článok
23.03.2016 18:21

Literárny týždenník 11 – 12/2016

Šieste tohtoročné dvojčíslo Literárneho týždenníka 11 – 12/2016 v úvodnom stĺpci s názvom Literárny týždenník v ohrození zoznamuje čitateľov a priaznivcov časopisu s rozhodnutím komisie nového Fondu na podporu umenia prideliť na vydávanie Literárneho týždenníka na rok 2016 menej...
Celý článok
09.03.2016 14:35

Literárny týždenník 9 – 10/2016

Dvojčíslo Literárneho týždenníka 9 – 10/2016 otvára ako ťažisková téma článok o zbúraní Parku kultúry a oddychu v Bratislave – ilustrovaný fotokolážou na prvej strane – s úvodným zamyslením nad žalostným stavom urbanisticko-architektonického rozvoja Bratislavy, ktorý sa vyvíja vyše štvrťstoročie...
Celý článok
26.02.2016 06:19

Literárny týždenník 7 – 8/2016

Nové rozšírené dvojčíslo Literárneho týždenníka 7 – 8/2016 v ťažiskovom článku Kto podporuje rozvoj pôvodnej kultúry analyzuje volebné programy za oblasť kultúry, ktoré prezentujú relevantné politické strany kandidujúce v marcových parlamentných voľbách. Parlamentným voľbám sa venujú i...
Celý článok
17.02.2016 13:28

Literárny týždenník 5 – 6/2016

Ústrednou témou tretieho tohtoročného dvojčísla Literárneho týždenníka 5 – 6/2016 je KNIHA, jej postavenie v súčasnej spoločnosti, miesto na slovenskom knižnom trhu a problémy vydavateľského reťazca. Redakcia vo vydaní prezentuje NOVÉ LOGO LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA – STROM, ktorého autorom je...
Celý článok
28.01.2016 09:47

Literárny týždenník 3 – 4/2016

    Druhé tohtoročné monotematické dvojčíslo Literárneho týždenníka 3 – 4/2016 sa zameriava na osobnosť Ľudovíta Štúra pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia a ukončenia Roku Ľudovíta Štúra 2015/2016. Prináša príspevky o podujatiach o Ľ. Štúrovi, zamyslenia nad...
Celý článok
<< 1 | 2 | 3 >>