Literárny týždenník 21 – 22/2016

01.06.2016 07:00
Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka 21 – 22 z 1. júna 2016 uverejňuje príspevky na jednu z tém pripravovaného Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou pod záštitou SK PRES 22. a 23. 9. t. r. v Trenčianskych Tepliciach, ktorého hlavným organizátorom je SSS, Cenzúra v súčasnej spoločnosti. Úvodný stĺpec prináša zamyslenie Umenie ako ruža v tŕní – nad zmyslom umenia od jeho vzniku, ktorý odborníci datujú do počiatkov ľudských dejín, až po súčasnosť. K výročiu pamätného Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou z 31. 5. a 1. 6. 1936 v Trenčianskych Tepliciach LT uverejňuje pokračovanie historického exkurzu a informáciu o pripomenutí 80. výročia Kongresu slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach, na ktorom 3. júna t. r. udelia Ceny SSS. Časopis prináša eseje Kritické myslenie? Sme za!, Hľadajme problémy súčasnosti i budúcnosti, príspevok k 70. výročiu volieb z mája 1946 v ČSR Demokratické Slovensko i pokračovanie príspevku k 100. výročiu úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského Odklínanie Kotlína a Mojžiš a Debora (2) – tento raz o typických postavách slovenských žien v jeho románoch. V novej rubrike Literárne čriepky časopis uverejňuje informácie o zahraničných spisovateľoch v článkoch Márquez v milovanej Cartagene a Bookerova cena Vegetariánke. V dvojčísle nechýbajú tradičné rubriky komentáre, rozhovor, recenzie knižných literárnych diel, servis, zo života SSS, LiTERÁRIUM a Fórum kultúrnej verejnosti, ako aj čitateľské ohlasy na príspevky v minulom dvojčísle.
 

ÚVODNÍK

Pavol Fűkő: Umenie ako ruža v tŕní

TÉMA: CENZÚRA V DNEŠNEJ SPOLOČNOSTI

Pavol Dinka: Čí chlieb ješ, toho pieseň...: Jedna z tém pripravovaného Kongresu slovenských spisovateľov

Petr Žantovský: Cenzúra v období rozpadu hodnôt

Pavol Dinka (vybral a preložil): Necenzurované: Tabu témy v USA

AKTUALITY

Na slávnostnom pripomenutí 80. výročia Kongresu slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach udelia Ceny Spolku slovenských spisovateľov

Ochraňujú kultúrne dedičstvo

Lúpežov a kysucká kultúra

Želmíra Vrchovinová a Dana Róžová: Ad: Podobizeň Janka Kráľa

Augustín Maťovčík: Ad: Spory o Tolstého...

Mojmír Groll: Čarovná soška

Z POZVÁNOK

KOMENTÁRE /DOMOV /ZAHRANIČIE

Roman Michelko: Esencia východoeurópskeho kapitalizmu

František Škvrnda: Rokovania O TTIP sa komplikujú

LITERÁRNE ČRIEPKY

Jana Judinyová: Márquez v milovanej Cartagene, Bookerova cena Vegetariánke

ESEJ/DEJINY

Viera Švenková: Kritické myslenie? Sme za!

Svätoslav Mathé: K 70. výročiu májových volieb v ČSR: Demokratické Slovensko

Miroslav Číž: Hľadajme problémy súčasnosti i budúcnosti

LITERATÚRA/KULTÚRNA HISTÓRIA

Michal Eliáš: K 80. výročiu konania Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov v Trenčianskych Tepliciach: Jednotne v zápase za mier, proti fašizmu (3)

Milan Augustín: Ikona Ukrižovanie ako symbol byzatskej misie na Veľkú Moravu

ROZHOVOR/LITERATÚRA

Lukáš Mano: Správne použité slovo oslobodzuje (S mladým a nádejným literárnym autorom sa zhovára Pavol Kall)

ČÍTANIE/PRÓZA

Jaroslav Klus: Skromný autor

ČÍTANIE/POÉZIA

Milan Richter: Koncom apríla tohto roku... (perex)

Alessandra Corbetta: Drahá profka; A keby

Laura Garavaglia: Je načase rýľom skypriť pôdu; Generické anomálie; Nepreniknuteľné skleníkové tajomstvo; „Vieš,“ vravieval si mi, „toto je cyklus života.“; Elektróny: v tanci prechádzajú; Medzi plusom a mínusom; Aj tvoj šíp času

(Z taliančiny preložil Milan Richter v jazykovej spolupráci s Máriou Štefánkovou)

RECENZIE

Miloš Drastich: Naši mocní si strieľajú z nás (BERCO TRNAVEC: Kamasutra live, 2016)

Gabriela Rothmayerová: Bolo, nebolo? (PETER ŠTRELINGER: Zlatá voda, 2016)

Anton Baláž: Kniha o človeku presiaknutom človečinou (EVA SISKOVÁ – JURAJ HANZEN: Akademik prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc., 2015)

Peter Mišák: Príbeh ako informácia (IGOR VÁLEK: Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch, 2015)

Milan Kenda: Dobrodružstvá v znamení hviezd (XÉNIA FAKTOROVÁ: Kristián z Astrádie I., 2016)

Eva Zelenayová: Pelevin nešalie, blázni sa svet (VIKTOR PELEVIN: S.N.U.F.F.; z rus. orig. preložila Iva Vranská Rojková, 2015)

LITERÁRNA HISTÓRIA

Eva Fordinálová: K 100. výročiu úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského: Odklínanie Kotlína a Mojžiš a Debora (2)

SERVIS

Redakcia: Literárny fond udeľoval ceny za preklad

Redakcia: Prezentácie kníh Gustáva Murína V tieni Černobyľa a Petra Štrelingera Zlátá voda

Ingrid Lukáčová: K životnému jubileu Jána Pataráka: Vďaka za užitočnú prácu

Zuzana Kuglerová: Delegácia Spolku Slovenských spisovateľov v Srbsku

Prečítajte na www.noveslovo.sk

Poďakovanie redakcii

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Jozef Darmo: Pečate v kameni, 2016

DO VAŠEJ KNIŽNICE

Irena Žantovská: Rétorika a komunikace, Praha: Dokořán, 2015

NEKROLÓGY

Redakcia: Zomrel Miroslav Košťany

Michal Horecký: Za Milanom Tumom

LiTERÁRIUM

Jozef Bily: Drobničky XXL

Ján Grešák: Zádrapky

Ľudo Majer: Aforizmy spod čapice

Alexander Scholz: Súvislosti

Emil Poláčik: Štátnomocenské balady: Prvá, Druhá Meníme názory

Milan Kupecký: O hlúposti; Ívery

Peter Gossányi: Aforizmy

Milan Kupecký: Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Iva Vranská Rojková: Ad.: Jozef Čertík: (Ne)Povi nné číta nie (LT 19 – 20)

ÚVODNÍK

Pavol Fűkő: Umenie ako ruža v tŕní

TÉMA: CENZÚRA V DNEŠNEJ SPOLOČNOSTI

Pavol Dinka: Čí chlieb ješ, toho pieseň...: Jedna z tém pripravovaného Kongresu slovenských spisovateľov

Petr Žantovský: Cenzúra v období rozpadu hodnôt

Pavol Dinka (vybral a preložil): Necenzurované: Tabu témy v USA

AKTUALITY

Na slávnostnom pripomenutí 80. výročia Kongresu slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach

Ochraňujú kultúrne dedičstvo

Lúpežov a kysucká kultúra

Želmíra Vrchovinová a Dana Róžová: Ad: Podobizeň Janka Kráľa

Augustín Maťovčík: Ad: Spory o Tolstého...

Mojmír Groll: Čarovná soška

Z POZVÁNOK

KOMENTÁRE /DOMOV /ZAHRANIČIE

Roman Michelko: Esencia východoeurópskeho kapitalizmu

František Škvrnda: Rokovania O TTIP sa komplikujú

LITERÁRNE ČRIEPKY

Jana Judinyová: Márquez v milovanej Cartagene, Bookerova cena Vegetariánke

ESEJ/DEJINY

Viera Švenková: Kritické myslenie? Sme za!

Svätoslav Mathé: K 70. výročiu májových volieb v ČSR: Demokratické Slovensko

Miroslav Číž: Hľadajme problémy súčasnosti i budúcnosti

LITERATÚRA/KULTÚRNA HISTÓRIA

Michal Eliáš: K 80. výročiu konania Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov v Trenčianskych Tepliciach: Jednotne v zápase za mier, proti fašizmu (3)

Milan Augustín: Ikona Ukrižovanie ako symbol byzatskej misie na Veľkú Moravu

ROZHOVOR/LITERATÚRA

Lukáš Mano: Správne použité slovo oslobodzuje (S mladým a nádejným literárnym autorom sa zhovára Pavol Kall)

ČÍTANIE/PRÓZA

Jaroslav Klus: Skromný autor

ČÍTANIE/POÉZIA

Milan Richter: Koncom apríla tohto roku... (perex)

Alessandra Corbetta: Drahá profka; A keby

Laura Garavaglia: Je načase rýľom skypriť pôdu; Generické anomálie; Nepreniknuteľné skleníkové tajomstvo; „Vieš,“ vravieval si mi, „toto je cyklus života.“; Elektróny: v tanci prechádzajú; Medzi plusom a mínusom; Aj tvoj šíp času

(Z taliančiny preložil Milan Richter v jazykovej spolupráci s Máriou Štefánkovou)

RECENZIE

Miloš Drastich: Naši mocní si strieľajú z nás (BERCO TRNAVEC: Kamasutra live, 2016)

Gabriela Rothmayerová: Bolo, nebolo? (PETER ŠTRELINGER: Zlatá voda, 2016)

Anton Baláž: Kniha o človeku presiaknutom človečinou (EVA SISKOVÁ – JURAJ HANZEN: Akademik prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc., 2015)

Peter Mišák: Príbeh ako informácia (IGOR VÁLEK: Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch, 2015)

Milan Kenda: Dobrodružstvá v znamení hviezd (XÉNIA FAKTOROVÁ: Kristián z Astrádie I., 2016)

Eva Zelenayová: Pelevin nešalie, blázni sa svet (VIKTOR PELEVIN: S.N.U.F.F.; z rus. orig. preložila Iva Vranská Rojková, 2015)

LITERÁRNA HISTÓRIA

Eva Fordinálová: K 100. výročiu úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského: Odklínanie Kotlína a Mojžiš a Debora (2)

SERVIS

Redakcia: Literárny fond udeľoval ceny za preklad

Redakcia: Prezentácie kníh Gustáva Murína V tieni Černobyľa a Petra Štrelingera Zlátá voda

Ingrid Lukáčová: K životnému jubileu Jána Pataráka: Vďaka za užitočnú prácu

Zuzana Kuglerová: Delegácia Spolku Slovenských spisovateľov v Srbsku

Prečítajte na www.noveslovo.sk

Poďakovanie redakcii

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Jozef Darmo: Pečate v kameni, 2016

DO VAŠEJ KNIŽNICE

Irena Žantovská: Rétorika a komunikace, Praha: Dokořán, 2015

NEKROLÓGY

Redakcia: Zomrel Miroslav Košťany

Michal Horecký: Za Milanom Tumom

LiTERÁRIUM

Jozef Bily: Drobničky XXL

Ján Grešák: Zádrapky

Ľudo Majer: Aforizmy spod čapice

Alexander Scholz: Súvislosti

Emil Poláčik: Štátnomocenské balady: Prvá, Druhá Meníme názory

Milan Kupecký: O hlúposti; Ívery

Peter Gossányi: Aforizmy

Milan Kupecký: Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Iva Vranská Rojková: Ad.: Jozef Čertík: (Ne)Povi nné číta nie (LT 19 – 20)