Literárny týždenník 15 – 16/2016

23.04.2016 08:17

Najnovší Literárny týždenník č. 15 – 16 z 20. apríla 2016 prináša – ako hlavnú tému dvojčísla dva články k Programovému vyhláseniu vlády SR – na prvej strane odborný príspevok na tému školstva a vzdelávania vo vládnom programe, ktorý zdôrazňuje potrebu koncipovať obsah nášho školstva, kvalitu edukácie a vzdelávania budúcich učiteľov, a v rubrike Komentáre publicistický príspevok s niekoľkými myšlienkami na tému programového vyhlásenia novej vlády s názvom Trhový mechanizmus kultúre nesvedčí, ktorý o. i. upozorňuje na potrebu skvalitniť v zmysle verejnoprávnosti oba programy Slovenskej televízie. V úvodnom stĺpci Literárny týždenník žije... šéfredaktor časopisu informuje o výsledkoch rokovania vedenia Spolku slovenských spisovateľov a redakcie s predstaviteľmi MK SR a Fondu na podporu umenia, vyjadrujúc nádej, že na základe argumentácie o reálnych nákladových položkách, tržbách a nezastupiteľnom poslaní periodika pri formovaní kultúrnej verejnosti – po posúdení novej žiadosti SSS ako vydavateľa – pridelí Fond časopisu dotáciu v celej žiadanej výške, aj keď ani táto suma nevytvára dostatočné podmienky na tvorbu časopisu. Zároveň ďakuje čitateľom za podporné stanoviská v ankete na tému ohrozenia vydávania Literárneho týždenníka, na ktorú odpovedajú i v tomto dvojčísle. Rubrika Komentáre prináša aj zahraničnopolitické zamyslenia nad medzinárodným škandálom Panama Papers a zmenou vlády na Ukrajine.  Poznáme tvár Janka Kráľa – je názov článku k 140. výročiu úmrtia veľkého slovenského básnika o identifikácii jeho portrétu zo svadobnej fotografie (dagerotypie) s manželkou Máriou Polexínou-Modrányiovou z roku 1851. V dvojčísle nechýbajú pravidelné rubriky rozhovor, recenzie umeleckých predstavení a knižných titulov, čítanie z prózy a poézie, servis, Zo života SSS, blahoželanie k májovým jubileám spisovateľov – členov SSS, LiTERÁRIUM, vrátane Aforizmu (dvojtýždňa), a Fórum kultúrnej verejnosti.

ÚVODNÍK

Pavol Dinka: Literárny týždenník žije...

ŠKOLSTVO/VLÁDNY PROGRAM A VZDELÁVIE

Erich Petlák: Čo potrebuje naše školstvo: Príspevok do diskusie o návrhu nového vládneho programu na tému vzdelávania

ROZHOVOR

Michal Harpáň: Intenzívna spolupráca spisovateľských organizácií (s profesorom, literárnym vedcom a niekdajším hlavným redaktorom časopisu Nový život v Báčskom Petrovci, pri príležitosti 60. výročia literárneho snemovania sa zhovára Miroslav Bielik)

LITERÁRNE SÚŤAŽE/Z POZVÁNOK

Kráľ detských čitateľov (Výsledky súťaže Knižnice pre mládež mesta Košice)

Z pozvánok v apríli 2016

NEKROLÓG

Milan Polák: Opustil nás Štefan Vraštiak

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

Ľudovít Števko: Niekoľko myšlienok o programovom vyhlásení vlády: Trhový mechanizmus kultúre nesvedčí

Roman Michelko: Panama Papers – a čo ďalej?

František Škvrnda: Čo môže zmeniť nový ukrajinský premiér

HISTÓRIA/OSOBNOSTI

Jaroslav Rezník: K 140. výročia úmrtia veľkého básnika: Poznáme tvár Janka Kráľa.

UMENIE/DIVADLO

Milan Polák: Činohra SND uvádza tri jednoaktovky pod názvom MORÁLKA 2000+: Mladosť, mravnosť a posolstvo

Terézia Ursínyová: Fidelio ako politikum: Premiéra Beethovenovej opery v SND

Milan Zelinka: Listy pre Klaudiu (4)

ANKETA

Nenahraditeľný zdroj informácií: Anketa na tému ohrozenia vydávania Literárneho týždenníka

Na anketovú otázku odpovedali: Peter Mráz, literárny historik, Etela Farkašová, spisovateľka a filozofka, Eva Fordinálová, spisovateľka, literárna historička, Gabriel Németh, spisovateľ, Rudolf Haspra, publicista, Milan Kenda, spisovateľ a publicista, Ondrej David, právnik, dôchodca

LITERATÚRA/OSOBNOSTI

Etela Farkašová: Niekoľko myšlienok o básnickej tvorbe jubilujúceho JÁNA LABÁTHA: Život ako cesta

ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA

Viera Švenková: Nad vodou

James Wright: Ležím v hojdacej sieti na farme Williama Duffyho na Borovicovom ostrove v Minnesote, Drahokam, Požehnanie (O nositeľovi Pulitzerovej ceny za zobrané básne napísal Juraj Kuniak. Básne preložila Mila Haugová.)

Ján NAGAJDA: Po špičkách, Okamih chvíle, Skladám si obraz, Pohľad z okna, Aj tak by sa to dalo povedať, Čo vedia svätí, Bez scenára, Aj tak ti poviem, Quo vadis, V bezváhovom stave, V noci

RECENZIE

Miroslav Kazík: Nová príručka pravopisu (BÁNIK, Tomáš: Základy slovenského pravopisu, 2015)

Augustín Maťovčík: Pozoruhodný etnografický slovník (VALENCOVA, Mária Michajlovna: Narodnyj kalendar Čechov i Slovakov: Etnolingvističeskij aspekt, Moskva, Ruská federácia, 2016)

Peter Mišák: Príbeh ako informácia (VÁLEK, Igor: Povesti o slovenských liečivých

prameňoch a kúpeľoch, 2015)

Eva Fordinálová: Rozpínanie vesmíru Hollého poézie (Martina Zajíčková: Čas a priestor v eposoch Jána Hollého: K 230. výročiu narodenia Jána Hollého, 2015)

Miroslav Bielik: Tajomné komnaty žitia (ANDRIĆ, Radomir: Osim jedne stvari, Belehrad, Srbsko, 2015)

Marián Klenko: Vývoj, napĺňanie a úpadok sociálnych práv (AUGUSTÍN, Michael (ed.): Eseje o sociálnom občianstve, 2015)

Drahomíra Pechočiaková: Tvorivé putovanie Milana Hodála (HODÁL, Milan: H/lásky, 2015)

LITERATÚRA

Zuzana Kuglerová: Stretnutie slovenských a českých spisovateľov vo Vysokých Tatrách: Tatranská literárna jar – nádej na lepšie časy

SERVIS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – máj 2016: 7. 5. 1946 – Ján Čižmár 70, 8. 5. 1976 – Peter Kubica 40, 13. 5. 1971 – Pavol Korba 45, 16. 5. 1971 – Patrícia Aratóová 45, 17. 5. 1946 – Viera Procházková 70, 21. 5. 1946 – Otakar Kořínek 70, 23. 5. 1936 – Ján Patarák 80,

25. 5. 1941 – Dušan Kerný 75, 25. 5. 1976 – Branislav Kohút 40

Beseda s Rudolfom Schusterom, Milan Vároš pozýva, Milan Vároš pozýva

Lenka Ježó Garančovská: Jubileum Cornelia Barboricu

Kníhkupectvo Tranoscius už aj v Banskej Bystrici

Výstava Naďa Rappensbergerová-Jankovičová: Legenda slovenskej grafiky.

Cena Ahmedovi Najímu

Výtvarný salón 2016: Zhmotnenie túžby po kráse

Slávnosť na Devíne

Prečítajte si na www.noveslovo

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Berco Trnavec: Kamasutra live. Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2016

LiTERÁRIUM

Milan Kenda: Par-lamentné sentencie

Marta Germušková: Skepticizmy: Brexit, EÚ hodnoty, EÚ kríza, EÚ línia, EÚ forizmy???, EÚ vodcovia

Milan Kupecký: Ívery

Peter Gossányi: Aforizmy

Imrich Kupec: Aforizmy,  Aforizmus (dvoj)týždňa

KRESBY

Ľubomír Kotrha

Vlado Javorský

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

René Pavlík: História, historici, dejepis...