Literárny týždenník 13 – 14/2016

07.04.2016 10:06

Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka 13 – 14 zo 6. apríla 2016 prináša odpovede na anketovú otázku Literárny týždenník v ohrození a názory osobností na historický význam LT a jeho poslanie Povedali o LT v minulosti. Zároveň uverejňuje úvodný stĺpec s názvom Nedoriešená podpora, v ktorom predseda Spolku slovenských spisovateľov informuje o postupe vedenia SSS vo veci rozhodnutia príslušnej komisie Fondu na podporu umenia o pridelení ani nie polovičnej dotácie na vydávanie LT, čo je pre časopis likvidačné, keďže výška dotácie horko-ťažko vystačí na 1. polrok, ako aj v otázkach nepridelenia dotácií na takmer všetky projekty SSS v oblasti literárnych podujatí, vrátane aktivít odbočiek v krajských mestách. Na vstupnej kresbe časopis avizuje príspevok K 200. výročiu narodenia Štefana Horníka: Štúrovský krajčír, literát, časopis prináša aj príspevok K 100. výročiu úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského: Národní vodcovia Vajanský a  Štefánik. Dvojčíslo uverejňuje aktuálny domáci komentár na tému stability súčasnej vlády a zahraničnopolitický komentár o situácii v Sýrii. V čísle je exkluzívny článok Getyho Múzeum spolupracuje s európskymi podvodníkmi a aktuálny príspevok V Zichyho paláci predstavili finalistov Ceny Literárneho fondu za rok 2015. Nechýbajú recenzie umeleckých žánrov a knižných titulov a tradičné rubriky, ako Stručne z kultúry, recenzie kultúrnych podujatí a knižných publikácií, próza, poézia, fejtóny, servis, zo života SSS, LiTERÁRIUMFórum kultúrnej verejnosti.

ÚVODNÍK

Miroslav Bielik, predseda SSS: Nedoriešená podpora

TÉMA: LITERÁRNY TÝŽDENÍK V OHROZENÍ – ANKETA

Nevysychajúca studnica so životu vodou (odpovede na anketovú otázku: Tatiana Jaglová, Vladimíra Komorovská, Pavel Fábry, Juraj Kuniak, Ján Nagajda, Ivan Stadrucker, Davod Jordák, Oliver Šabík, Igor Válek, Viera Procházková, Dagmer Mehešová, Mira Bistová)

Povedali o Literárnom týždenníku v minulosti (Vladimír Mináč, Pavol Števček, Roman Kaliský, Jozef Bob, Ján Lenčo, Vladimír Ferko)

AKTUALITY/GLOSA

Zrekonštruovaný Sklad soli v prešovskom Solivare

Vladimíra Komorovská: Za život básnik a A. Fayadha

Mojmír Groll: Zvieracia duša

STRUČNE Z KULTÚRY

Ruské centrum kultúry, Premiéra filmu Agáva, Hudobný Pán prsteňov, Hudba bez bariér, Zlatá klapka 2016

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

Ľudovít Števko: Riziká stability novej vlády

František Škvrnda: Úspech Moskvy v Sýrii

Roman Michelko: Hon na čarodejnice

UMENIE/MALIARSTVO

Milan Vároš: Getyho Múzeum spolupracuje s európskymi podvodníkmi

UMENIE/KNIHY/FEJTÓN

Milan Zelinka: Listy pre Klaudiu (2)

Zuzana Kuglerová: Čítaš, čítam, čítame... ale čo?

Viera Švenková: Právo a bezprávie

DEJINY/OSOBNOSTI

Michal Eliáš: K 200. výročiu narodenia Štefana Horníka: Štúrovský krajčír, literát

Jozef Markuš: K 100. výročiu úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského: Národní vodcovia Vajanský

ROZHOVOR

Radovan Brenkus: Botanická záhrada sa mení na zoologickú (so spisovateľom a prekladateľom sa zhovára Etela Farkašová)

ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA

Lena Riečanská: Žiť naplno

Igor Gallo: Stred zeme, Kľúčik, Zbohom aj s batohom, Prežijeme, Abeceda, Za stolom

Vladimír Skalský: Balada o perle (Všetkým Francescom Petrarcom),Stručné dejiny filozofie, Európan, TRI PRAGENZIE: Návraty nocou (rýchlym krokom), Pragenzie (Preberanie fotiek), Veľkomesto (The City)

RECENZIE

Milan Polák: Začiatky SND inak a dôkladne (ANDREJ MAŤAŠÍK: Vznik a prvé roky Slovenského národného divadla: Vývoj inštitúcie Slovenského národného divadla od počiatkov po nástup Oskara Nedbala, 2015)

Etela Farkašová: O dialógoch medzi kultúrami (Studia Russico-Slovaca, 2015)

Ivan Jackanin: Fenomén Antonyča (MYKOLA IĽNYCKYJ: Formuly Osjahannja Antonyča: Vzorce pochopenia Antonyča, 2015)

Ján Maršálek: Prekročiť svoj tieň (BLAŽEJ BELÁK: Andante, 2015)

Jozef Puchala: Nebojme sa robiť cirkus (TOMÁŠ REPČIAK: Robte cirkus!, 2014)

Ľudmila Ozábalová: Pre študentov slovenskej literatúry (PATRIK ŠENKÁR: Slovenská dolnozemská literatúra: V teórii a praxi, 2015)

Miloš Mistrík: Platforma nezávislých divadiel (VIKI JANOUŠKOVÁ (ed.): Ticho a spol., 2015)

Ján Čomaj: Knižka o skvelom advokátovi (PETER KERECMAN – JÁN HAVLÁT a kol.: Advokát Ján Eugen Kováč – nekorunovaný kráľ Justičného paláca, 2015)

LITERATÚRA

Zuzana Kuglerová: V Zichyho paláci predstavili finalistov: Ceny Literárne ho fondu za rok 2015

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS/POZVÁNKY

Najkrajšia kniha o Slovensku

Sergej Makara: Praskanie krvi ... po rokoch

Klub spisovateľov znova otvorený

Stretnutie slovenských a českých spisovateľov tatranská literárna jar; Od Matry po Tatry

Slovenské pohľady 170-ročné, Prečítajte si Slovenské pohľady 4/2016, Prečítajte si na www.noveslovo.sk

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Katarína Koláriková Koňariková: Medzi riadkami, 2016

LiTERÁRIUM

Zdenka Kalčíková: Úvahometre

Imrich Kupec: Aforizmy, Aforizmy (dvoj)týždňa

Milan Hodál: Kocky...

Milan Kupec: Ívery

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Anton Košťál: Migranti, emigranti a ďalší...