Literárny týždenník 23 – 24/2016

16.06.2016 09:27

Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka 23 – 24 z 15. júna 2016 – v novej grafickej úprave so štyrmi farebnými stranami – sa venuje 80. výročiu historického Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov z 30. 5. až 1. 6. 1936, ktorí si pripomenuli členovia Predstavenstva SSS vyhlásením a spolu s ďalšími hosťami položením vencov 3. 6. t. r. na pamätnom mieste jeho konania v Trenčianskych Tepliciach, kde slávnostne odovzdali aj Ceny SSS za rok 2015. Časopis sa venuje i príprave plánovaného Kongresu slovenských spisovateľov, ktorý sa bude konať 22. a 23. 9. 2016 takisto v Trenčianskych Tepliciach, a uverejňuje témy jeho reflexií, referátov a koreferátov. Dvojčíslo prináša príspevky na nosnú tému Národná identita, kultúrne dedičstvo a literatúra. V tradičnej rubrike komentáre sa venuje aktuálnej téme koncepcie RTVS a hodnoteniu zahraničnopolitických udalostí. Dvojčíslo prináša príspevok Úvaha o knihe Konrada Paula Liesmana Hodina duchov. Praxou nevzdelanosti. Polemický spis. Časopis uverejňuje pozvánku na podujatie Dunajské elégie, ktoré sa uskutoční 24. 6. 2016 o 18.00 hod. v Letnej čitárni u Červeného raka Bratislave, s básňami predsedov Spolku slovenských spisovateľov a Združenia spisovateľov Srbska, zástupcov jeho hlavných organizátorov. LT prináša aj ukážky prózy a poézie najmladšej generácie, pochádzajúcej z komunity dolnozemských Slovákov, ktorá žije v oblasti Vojvodiny v Srbsku, reportáž zo slovenskej Vojvodiny a takisto tradičné rubriky, ako recenzie divadelných predstavení, literárne recenzie knižných titulov, servis, zo života SSS, LiTERÁRIUM a Fórum kultúrnej verejnosti.

 

KONGRES SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* VYHLÁSENIE Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov k pripravovanému Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou pod záštitou SK PRES 22. a 23. septembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach – pri príležitosti 80. výročia Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil 30. 5. až 1. 6. 1936

* Štefan Cifra: Delegácia Spolku slovenských spisovateľov na pamätnom: Slávnostné podujatie k 80. výročiu Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov z roku 1936 v Trenčianskych Tepliciach

* TÉMY NA ROKOVANIE KONGRESU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV: Trenčianske Teplice 22. a  23. septembra 2016

CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Laudácio na Rudolfa Schustera prednesené čestným predsedom SSS Jaroslavom Rezníkom

* Štefan Cifra: Udelili Ceny SSS za rok 2015

Cena Spolku slovenských spisovateľov RUDOLFOVI SCHUSTEROVI za celoživotné dielo v oblasti literárnej, dramatickej tvorby s osobitným zreteľom na plnokrvné faktografické stvárnenie udalostí v našej vlasti po novembri 1989, za osobitný prínos pre rozvoj slovenskej kultúry a umenia a prehĺbenie umeleckých a literárnych kontaktov medzi SR a zahraničím, 

Cena SSS za poéziu ŠTEFANOVI MORAVČÍKOVI za básnickú zbierku Vruby do medu,

– Cena SSS za prózu VLADIMÍRE KOMOROVSKEJ za román Utešená família,

– Cena SSS za literatúru faktu JÁNOVI ČOMAJOVI za knihu My a čas,

Cena SSS za literárnu vedu a esejistiku JOZEFOVI TATÁROVI za knihu Umelecký profil Štefana Krčméryho,

Cena SSS za literatúru pre deti a mládež JAROSLAVOVI REZNÍKOVI za knižku Slnečný budíček. Literárne hádanky

KOMENTÁRE /DOMOV/ZA HRANIČIE

* Ľudovít Števko: RTVS bez vízie

* Branislav Fábry: Komu pomáhajú protiruské sankcie?

* Roman Michelko: Švajčiari odmietli základný nepodmienený príjem

TÉMA: NÁRODNÁ IDENTITA, KULTÚRNE DEDIČSTVO, LITERATÚRA

* Pavol Dinka: Zabráňme kultúrnej a jazykovej kolonizácii

* Teofil Klas: Spisovateľ ako prorok

* Ján Čomaj: Malé zamyslenie koncom jari: O všeličom – aj o národných kultúrnych pamiatkach

RECENZIE/DIVADLO

* Terézia Ursínyová: Zamyslenie nad divadelným festivalom EUROKONTEXT.SK: Slovenská opera nezahynie

* Milan Polák: Pôvodnú hru Petra Lomnického Strach uviedla činohra SND: Len pocity, spomienky a reflexie

KONGRES SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV/KYVADLO ČASU

* Vincent Šabík: Trenčianskoteplický kongres a medzinárodné súvislosti (1)

* Michal Eliáš: K 80. výročiu konania Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov v Trenčianskych Tepliciach: Jednotne v zápase za mier, proti fašizmu (4)

ESEJ

* Etela Farkašová: Úvaha o knihe Konrada Paula Liesmana Hodina duchov. Praxou nevzdelanosti. Polemický spis: Hľadanie lepšieho model u (nielen ) vzdelania...

CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV/ROZHOVOR

* Rudolf Schuster, Štefan Moravčík, Vladimíra Komorovská, Ján Čomaj, Jozef Tatár, Jaroslav Rezník: Na slovíčko s laureátmi: V Trenčianskych Tepliciach udelili Ceny SSS za rok 2015 (zhováral sa Štefan Cifra)

MLADÁ PRÓZA A POÉZIA DOLNOZEMSKÝCH SLOVÁKOV Z VOJVODINY V SRBSKU

* Ján Takáč: Najlepší deň

* Jana Domoniová: Sivá, Kože, Flám

* Katarína Mosnáková Bagľašová: Cefalostriptíz, Vytváraš si vlastnú búrku

DUNAJSKÉ ELÉGIE V ZÁVERE JÚNA/POÉZIA

* Miroslav Bielik: Mosty na Dunaji (Nadrealistom...)

* Radomír Andrić: Starý Ister, Voda si na všetko pamätá, Nad dunajským tajnopisom

* Pozvánka na Dunajské elégie 24. 6. 2016

RECENZIE

* Jozef Špaček: Unikátny pohľad na tvorbu vynikajúceho rozprávača (ŠABÍK, Vincent: Čriepky do portrétu Vincenta Šikulu, 2015)

* Milena Fucimanová: Akoby nešlo o všetko (MIŠÁK, Peter: Rút, 2014)

* Gabriela Rothmayerová: O dvoch košických natieračoch a ich preveľkom strachu (ŽANTOVSKÝ, Michael: Ochlazení, 2016)

* Viera Lukáčková: Hľadanie záchrany sveta (KRIŠTÚFEK, Peter: Telá, 2016)

* Viliam Apfel: Príbeh, ktorý fascinuje (BENYOVSZKY, Ágnes Mánya: Belle époque: Architekti a stavitelia v Prešporku 1890 – 1914, 2014)

REPORTÁŽ

* Zuzana Kuglerová: Chute Srbska (literárne aj kulinárne)

SERVIS

* Redakcia: Literárny týždenník v novom šate

* Literárne podujatia

* Miroslav Bielik: Knižný salón v Petrohrade

* Ceny Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu a prémie za rok 2015

* Slavomíra Očenášová-Štrbová: Pocta Jánovi Valachovi

* Eva Fordinálová: Vyzretý básnik

* Jubilant Ivo Engler

* Píšete nám... (Jaroslav Chovanec, Júlia Piačková, Ferdinand Klinda, Milan Polák)

NEKROLÓG

* Za Romanom Hofbauerom

LiTERÁRIUM

* Milan Lechan: Leto s knihou alebo naopak

* Zdenka Kalčíková: Hladometre

* Imrich Kupec: Aforizmy

* František Rojček: Epigramy

* Pavel Fábry: Umelecké kútiky

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Imrich Kupec: Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Mikolaj: Užitočnejšie ako štrajky