Nové knihy z Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a vyhlásenie výsledkov 11. ročníka súťaže v Budmericiach

 

Fotogaléria: Cena Rudolfa Frabryho 2019 + EMSA ČD (5. 12. 2019)

/album/fotogaleria-cena-rudolfa-frabryho-2019-emsa-cd-5-12-2019/a01-oceneni-usporiadatelia-porota-cr-3819-jpg/ Ocenení básnici v 11. ročníku súťaže o Cenu Rudolfa Fabryho, zástupcovia usporiadateľov a členovia poroty súťaže. Budmerice 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra /album/fotogaleria-cena-rudolfa-frabryho-2019-emsa-cd-5-12-2019/a03-sala-3766-jpg/ Záujem o básnickú súťaž o Cenu Rudolfa Fabryho dokladá aj každoročná bohatá účasť milovníkov poézie. Budmerice 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra /album/fotogaleria-cena-rudolfa-frabryho-2019-emsa-cd-5-12-2019/a02-uvedenie-do-zivota-emsacd-3759-jpg/ Sprava: Alexander Halvoník a Jaroslav Rezník st. uvádzajú do života debuty Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra
/album/fotogaleria-cena-rudolfa-frabryho-2019-emsa-cd-5-12-2019/a04-laureatka-crf-reznik-brendza-3802-jpg/ Laureátka súťaže o Cenu Rudolfa Fabryho 2019 Katarína Melcherová si preberá diplom a putovnú cenu od Jaroslava Rezníka st. (vľavo) a Borisa Brendzu. Foto: Štefan Cifra /album/fotogaleria-cena-rudolfa-frabryho-2019-emsa-cd-5-12-2019/a05-cena-rf-doska-3826-jpg/ Na putovnej Cene Rudolfa Fabryho sú mená laureátov súťaže /album/fotogaleria-cena-rudolfa-frabryho-2019-emsa-cd-5-12-2019/a06-cu-danekova-maria-filip-sojka-3777-jpg/ Čestné uznania v súťaži o Cenu Rudolfa Fabryho získali Mária Daneková a Filip Sojka. Zľava Boris Bredza a Jozef Savkuliak. Budmerice 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra
/album/fotogaleria-cena-rudolfa-frabryho-2019-emsa-cd-5-12-2019/a07-4premia-marek-jaros-3782-jpg/ 4. prémiu CRF si prevzal Marek Jaroš (vľavo) od starostu Budmeríc Jozefa Savkuliaka. Foto: Štefan Cifra /album/fotogaleria-cena-rudolfa-frabryho-2019-emsa-cd-5-12-2019/a08-3premia-barbora-langova-img-3785-jpg/ 3. prémiu CRF si prevzala Barbora Langová (vľavo) od riaditeľa LF Ladislava Serdahélyho (v pozadí). Budmerice 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra /album/fotogaleria-cena-rudolfa-frabryho-2019-emsa-cd-5-12-2019/a09-2premia-alfred-toth-3789-jpg/ 2. prémiu v súťaži o Cenu Rudofla Fabryho získal Alfréd Tóth. Budmerice 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra
/album/fotogaleria-cena-rudolfa-frabryho-2019-emsa-cd-5-12-2019/a10-1premia-michal-zoller-3795-jpg/ 1. prémiu v súťaži o Cenu Rudofla Fabryho si prevzal Michal Zoller (vpravo) od predsedu SSS Miroslava Bielika. Budmerice 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra /album/fotogaleria-cena-rudolfa-frabryho-2019-emsa-cd-5-12-2019/a11-seminar-ocenenych-crf-3834-jpg/ Na seminári vinohradníckom domčeku vincúra Štefana Lukačoviča (vpravo). Básnici: Katarína Malcherová, Babora Langová, Filip Sojka, Andriján Turan (porotca), druhý sprava Alfréd Tóth, Boris Brendza (vzadu). Foto: Štefan Cifra /album/fotogaleria-cena-rudolfa-frabryho-2019-emsa-cd-5-12-2019/a12-seminar-ocenenych-crf-3832-jpg/ Na tvorivom seminári (zľava): Alfréd Tóth, Nina Kollárová, Katarína Malcherová, Brabora Langová. Foto: Štefan Cifra