Na tvorivom seminári (zľava): Alfréd Tóth, Nina Kollárová, Katarína Malcherová, Brabora Langová. Foto: Štefan Cifra

Na tvorivom seminári (zľava): Alfréd Tóth, Nina Kollárová, Katarína Malcherová, Brabora Langová. Foto: Štefan Cifra