Na seminári vinohradníckom domčeku vincúra Štefana Lukačoviča (vpravo). Básnici: Katarína Malcherová, Babora Langová, Filip Sojka, Andriján Turan (porotca), druhý sprava Alfréd Tóth, Boris Brendza (vzadu). Foto: Štefan Cifra

Na seminári vinohradníckom domčeku vincúra Štefana Lukačoviča (vpravo). Básnici: Katarína Malcherová, Babora Langová, Filip Sojka, Andriján Turan (porotca), druhý sprava Alfréd Tóth, Boris Brendza (vzadu). Foto: Štefan Cifra