Čestné uznania v súťaži o Cenu Rudolfa Fabryho získali Mária Daneková a Filip Sojka. Zľava Boris Bredza a Jozef Savkuliak. Budmerice 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra

Čestné uznania v súťaži o Cenu Rudolfa Fabryho získali Mária Daneková a Filip Sojka. Zľava Boris Bredza a Jozef Savkuliak. Budmerice 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra