Príbehy očarili deti: Nové knižky Štefana Gardoňa-Kaštýľskeho Trenčianske povesti a Rozprávky dedka Krucifajku

Fotogaléria: Nové knižky Štefana Gardoňa-Kaštýľskeho (3. 12. 2020)


Štefan Gardoň-Kaštýľsky na besede s deťmi vo Verejnej knižnici Michala Rešetku (VKMR) v Trenčíne. Foto: archív