Sprava: Alexander Halvoník a Jaroslav Rezník st. uvádzajú do života debuty Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra

Sprava: Alexander Halvoník a Jaroslav Rezník st. uvádzajú do života debuty Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra