Ocenení básnici v 11. ročníku súťaže o Cenu Rudolfa Fabryho, zástupcovia usporiadateľov a členovia poroty súťaže. Budmerice 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra

Ocenení básnici v 11. ročníku súťaže o Cenu Rudolfa Fabryho, zástupcovia usporiadateľov a členovia poroty súťaže. Budmerice 5. 12. 2019. Foto: Štefan Cifra