Prezentácia knihy Viery Benkovej Tri ženy, dvaja muži a ja... (23. 4. 2018)

Prezentácia knihy Viery Benkovej Tri ženy, dvaja muži a ja... v Bratislave (23. 4. 2018)