Román Viery Benkovej Tri ženy, dvaja muži a ja..., ktorý vydal Spolok slovenských spisovateľov v roku 2017. Foto: Lena Riečanská

Román Viery Benkovej Tri ženy, dvaja muži a  ja..., ktorý vydal Spolok slovenských spisovateľov v roku 2017. Foto: Lena Riečanská