Prezentácia knihy Viery Benkovej Tri ženy, dvaja muži a ja... v Bratislave (23. 4. 2018)

03.05.2018 07:58

Kniha o ľudských koreňoch a väzbách

 Viera Benková, prvá dáma slovenskej dolnozemskej poézie, čestná členka SSS, sa okrem písania básní, rozprávkových kníh pre deti a mládež, prekladania poézie a editorskej činnosti, venuje aj publicistickej a prozaickej tvorbe pre dospelých. V pondelok 23. 4. t. r. predstavil Spolok slovenských spisovateľov v Dome Matice slovenskej na Grösslingova ul. 23 v Bratislave jej ostatný román Tri ženy, dvaja muži a  ja..., ktorý vydal ešte v  roku 2017. Keďže spisovateľka žije v Báčskom Petrovci – v Srbsku, uvedenie knihy do života na Slovensku, ktorá už medzi vojvodinskými Slovákmi zožala úspech, sa trochu oneskorilo, o to však bolo stretnutie s autorkou zaujímavejšie.

Z prezentácie románu Viery Benkovej Tri ženy, dvaja muži a  ja...
v MS Bratislave 23. 4. t. r.. Zľava: Viera Benková, Etela Farkašová,
Miroslav Bielik, Roman Michelko. Foto: Štefan Cifra

So základnými údajmi o jej živote a tvorbe účastníkov besedy zoznámil a novú knihu priblížil predseda SSS Miroslave Bielik. Ako uviedol, ide o jej druhú prozaickú knihu s návratmi k detstvu, do rodnej obce jej matky, ktorou sú rázovité Čičmany na severozápadnom Slovensku, a k osudom jej predkov i v pohnutých neľahkých časoch ktoré zažili, vrátane vojnových udalostí. Ako uviedol, prvá prozaická kniha s názvom Päť ročných období (2016) je aj kľúčom k jej novému románu, ktorý priblížil riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko. Rozhovor naživo so spisovateľkou uskutočnila slovenská prozaička, poetka a filozofka Etela Farkašová, ktorá sa dlhodobo a intenzívne venuje práve slovenskej dolnozemskej literatúre a je aj dlhoročnou priateľkou i spolupracovníčkou spisovateľky, keďže spoločne zostavili viaceré antológie uvádzajúce tvorbu slovenských krajanských spisovateľov do kontextu celoslovenskej literatúry. Ako uviedla V. Benková, román sa pre ňu stal tak možnosťou pozhovárať sa so svojou dnes už nebohou matkou, na čo, žiaľ, za života, ako to už býva, nikdy nebolo dosť času, ako aj priblížiť matkinu prekrásnu rodnú obec, v ktorej spisovateľka prežila nezabudnuteľné chvíle detstva, a takisto jej tradície, zemitých, pracovitých a svedomitých, čestných ľudí, i čudákov medzi nimi, vrátane ich ďalekých pútí za prácou až do Francúzska, či ich väzby na novú vlasť autorky románu, Slovákmi osídlenú srbskú Vojvodinu. Stretnutie s charizmatickou spisovateľkou umožnilo účastníkom bližšie spoznať nielen spisovateľku a jej tvorbu, ale aj našich krajanov. Na druhý deň, 25. 4. sa uskutočnilo stretnutie so spisovateľkou, spojené s besedou o jej knihe v Čičmanoch, pre ktoré má román výnimočný význam, keďže predstavuje umelecky pôsobivý i faktografický obraz ich minulosti, ako aj ich kultúry a života jej obyvateľov.

-red-

 

Fotogaléria: Prezentácia knihy Viery Benkovej Tri ženy , dvaja muži a ja... (23. 4. 2018)