Viera Benková a Lena Riečanská. Foto: archív

Viera Benková a Lena Riečanská. Foto: archív