Z prezentácie románu Viery Benkovej Tri ženy, dvaja muži a ja... 23. 4. t. r. v MS Bratislave. Zľava: Viera Benková, Etela Farkašová, Miroslav Bielik, Roman Michelko. Foto: Štefan Cifra

Z prezentácie románu Viery Benkovej Tri ženy, dvaja muži a  ja... 23. 4. t. r. v MS Bratislave. Zľava: Viera Benková, Etela Farkašová, Miroslav Bielik, Roman Michelko. Foto: Štefan Cifra