Z prezentácie románu Viery Benkovej (vľavo) Tri ženy, dvaja muži a ja... 23. 4. t. r. v MS Bratislave. Sprava: Roman Michelko, Miroslav Bielik a Etela Farkašová. Foto: Štefan Cifra

Z prezentácie románu Viery Benkovej (vľavo) Tri ženy, dvaja muži a  ja... 23. 4. t. r. v MS Bratislave. Sprava: Roman Michelko,  Miroslav Bielik a Etela Farkašová. Foto: Štefan Cifra