Hľadisko na prezentácii románu Viery Benkovej (vľavo) Tri ženy, dvaja muži a ja... 23. 4. t. r. v MS Bratislave. Sprava (vpredu): básnici Ján Tazberík a Karel Klatt. Foto: Štefan Cifra

Hľadisko na prezentácii románu Viery Benkovej (vľavo) Tri ženy, dvaja muži a  ja... 23. 4. t. r. v MS Bratislave. Sprava (vpredu): básnici Ján Tazberík a Karel Klatt. Foto: Štefan Cifra