VIERA BENKOVÁ – Cena SSS za celoživotné dielo 2019