Knižné novinky Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov v roku

Knižné tituly Vydavateľstva SSS a SSS 2023

Miroslav Majerník: Posledný autobus do Viedne

Emigrácia, to čudné cudzie slovo, ktoré na súčasného bežného človeka útočí denne z každej strany. Slovo, ktoré nerešpektuje nijaký čas, sa vám čoraz hlbšie vrýva do podvedomia. Začína sa to hneď zrána, len čo si k rannej káve zapnete rádio. Prostredníctvom tlače útočí na vás cez deň z každých...

Vlado Bálint: Zápisky cestovateľa

Táto knižka je skromným pripomenutím obdobia, ktoré prežil každý súčasník. Možno raz bude mementom a pripomenutím chuti slobody, ktorú sme si nevážili. Možno bude zlým snom, z ktorého je hodno sa zobudiť. Vtedy sme hľadali východiská. Nevedeli sme, čo príde, ale v hĺbke duše sme verili, že túto...

Ireney Baláž: Oheň v dlani (2023)

Predstaviteľ staršej strednej generácie IRENEY BALÁŽ ponúka čitateľovi ďalšiu zbierku nazvanú Oheň v dlani. Autor má za sebou už niekoľko úspešných básnických kníh, v ktorých rozvíja tematické okruhy späté s problémami súčasného človeka, ale i celej modernej civilizácie, vyznávajúcej vieru v...

Dmitrij Bykov: Ospravedlnenie

Dmitrij Bykov, básnik, publicista, kritik a neustály búrlivák, je výraznou postavovou  literárneho života v súčasnom Rusku. Román Ospravedlnenie je jeho prvým prozaickým dielom a je plný  autorovho paradoxného spôsobu myslenia. Spisovateľ ponúka svoju vlastnú, fantastickú...

Mária Čechovičová-Ochabová: Prebudenie GydrazONa

Tajomné plazivé zlo pod vrchom ElBrak sa prebúdza, vychádza na povrch zeme, aby dokončilo skazu a naveky pochovalo všetko krásne čo sa v krajinke Dobromyseľ zrodilo. Nemá zostať ani stopa po veselosti, smiechu a radosti zo života. Čierna čiara temnoty rozdelila dobro a zlo na dlhé časy. Všetko...

Etela Farkašová: Priestory

Etela Farkašová, ktorá patrí medzi prominentné slovenské autorky, nadväzuje v Priestoroch na staršie texty a zo životnými skúsenosťami ovplyvnenej novej perspektívy rozvíja svoje charakteristické témy ako žitý ľudský čas, jeho kontinuita a diskontinuita, pamäť a rozpamätúvanie,...

Alexander Halvoník: Premeny III: Slovenská literatúra 2013 – 2022: Prekladová literatúra 2000 – 2020

Alexander Halvoník (1945) študoval na FFUK v Bratislave francúzštinu a slovenčinu. Po skončení štúdia pôsobil na viacerých postoch v oblasti kultúry, naposledy ako riaditeľ Literárneho informačného centra. Recenzie, literárne materiály a preklady uverejňuje v literárnych časopisoch a iných...

Henrich Heine: Obrazy z ciest

Obrazy z ciest – Cesta z Mníchova do Janova, Kúpele Lucca a mesto Lucca vznikali v rokoch 1828 – 1830. Nie sú len obdivným rozprávaním o talianskej prírode a o ľuďoch, ktorých formuje. V talianskej trilógii HEINRICH HEINE jasne vyjadruje svoj politický postoj. Vystupuje proti svetským a duchovným...

Marek Hrubec, Emil Višňovský et. sl.: K nové vědecké epoše: Globální srovnání deformací vědy

Tato kniha se zaměřuje na kritiku a vysvětlení byrokraticky, ideologicky a komerčně deformovaných koncepcí vědy,  vzdělávaní a jejich institucí v posledních desetiletích. Zároveň se zabývá možnými alternativami nové vědecké  epochy. Kniha je unikátní tím, že se...

Stanislav Kaľavský: ROMA N AMOUR

Kaľavského najnovšie dielo, próza ROMA N AMOUR je ambicióznym pokusom a generačnú výpoveď. Prináša skúsenosť zrelého, rozhľadeného, citlivého a poctivo uvažujúceho muža. K slovu sa postupne dostávajú autorove cestovateľské skúsenosti, jeho osobné prežívanie sveta s temnými...

Erich Kästner: Modrá kniha: Tajný vojnový denník 1941 – 1945

Po tom, čo Ericha Kästnera nacisti zakázali ako autora, rozhodol sa, že si bude viesť tajný denník. Kästner od roku 1941 zapisoval, čo sa deje v Berlíne a na fronte. Jeho zápisky zo všedných dní, poznačených pribúdajúcimi výpadkami energie a bombardovaním, sú otriasajúcim svedectvom...

Jaroslav Klus: Myšlienkové oddelenie

V románe Myšlienkové oddelenie  píše duševná choroba listy hlavnému hrdinovi Kristiánovi Trewinskému, keďže chce mať skrachovaného riaditeľa školy i učiteľa, záletného a preto rozvedeného manžela, pijana a uznaného psychiatrického invalida iba pre seba a na písanie. Po...

Kolektív autorov: Slovenský časopis historický 2/2023

Z obsahu: Anton Lisjak: Ranostredoveký základ panónsko-slovanskej identity Bohuš Klein: Vojensko-historické a geografické aspekty začlenenia Slovenska do Uhorského kráľovstva v 10. – 11.storočí Bobák Ján: Slovenská liga v Amerike a Slovenská republika 1939 – 1945 – 3....

Paul Liska: Napoleon a bitka pri Marengu

Paul Liska si v knihe Napoleon a bitka pri Marengu dal za cieľ ,,porozprávať o fascinujúcich udalostiach, ktoré sa odohrali pri Marengu v roku 1800, keď Napoleon svojim dôvtipom a schopnosťou analyzovať situáciu na bojovom poli zvíťazil nad veľkolepými protivníkmi“. Autor...

Karol Lovaš: Žonglér

Keď na Karola Lovaša cestou z opery zavolala na Václavskom námestí prostitútka „Sex, baby?“, cítil sa polichotený. Až do chvíle, kým mu došlo, že uvedená dáma, ktorá robila zo žuvačky tie najväčšie ružové bubliny v širokom okolí, oslovuje takto potenciálnych klientov. Pochopil, že sa stal mužom v...

Ján Podmanický: Epitaf krásnej cárice

Najnovšia próza Jána Podmanického Epitaf krásnej cárice, rovnako ako dve predchádzajúce – Muž, ktorý sadil knihy a Prorokov hriech – sa odohráva na Kysuciach. Do tohto drsného i čarokrásneho kraja prichádza majiteľ významnej farmaceutickej firmy, aby tam urobil svoj životný obchod....

P. P. Porada: Talores: Návrat temnoty

Vo svete Talores boli vždy mágia a fantastické tvory bežnou realitou. Žijú tu spolu ľudia, elfovia, draci a množstvo ďalších čarovných bytostí. Málokto z nich si však uvedomuje, že zlo, ktoré sa pred všetkými stáročiami schovávalo, sa pomaly začalo prebúdzať. Temná energia sa šíri...

Jozef M. Rydlo: Od ruského mesianizmu k ruskému komunizmu: Dejiny jednej utópie

Autor vo svojej knihe skúma ideu mesianizmu, tak ako sa táto idea prejavuje v ruských dejinách. Obsah knihy je členený periodizáciou ruských dejín, v rámci ktorej autor sleduje prejavy mesianizmu. V úvode si všíma geografickú polohu Ruska na pomedzí Európy a Ázie. Píše o obojakosti Rusov a...

Eva Sisková: Ticho v dave

„Verše poetky Evy Siskovej sú percepčne náročnejšie predovšetkým pre tých, ktorí nepoznajú ich kontextové, látkovo-tématické pozadie ako predpoklad na uchopenie ich vyznania obsahu a vyznenia básnického tvaru. Ale to je ,údel‘ takmer každej dobrej básne.“ (Štefan Ruščák) Poetka Eva Sisková pri...

Slovenský časopis historický 1/2023

Z obsahu: Martin Homza: Svätoplukovská tématika v slovenskej historiografii František Skovajsa: Spolok sv.Vojtecha ako organizátor duchovných, národných a kultúrnych podujatí (1920 – 1945) Bobák Ján: Slovenská liga v Amerike a Slovenská republika 1939 – 1945 Beata Katrebová...

Robert Louis Stevenson: Do južných morí

Robert Louis Stevenson, autor známych diel Ostrov pokladov či Podivný prípad doktora Jekylla a pána Hyda, bol väčšinu svojho života vášnivým cestovateľom. Ani jeho podlomené zdravie ho nemohlo odradiť od tejto záľuby, naopak ho prinútilo zmeniť prostredie a navštíviť miesta ako Francúzska Riviéra...

Viera Švenková: Známe miesta, známe tváre

Prozaička VIERA ŠVENKOVÁ, oceňovaná autorka poviedok (boli preložené do jedenástich jazykov), sa v knihe Známe miesta, známe tváre vracia do rodného podtatranského kraja, zasiahnutého neduhmi civilizácie. Vo vrkoči spletenom zo samostatných poviedok a autobiograficky štylizovaného...

H. G. Wells: Moderná utópia

Predstavte si, že existuje planéta, kdesi ďaleko za Síriusom, ktorá je identickou kópiou Zeme s rovnakou geografiou, kde všetci obyvatelia Zeme existujú duplicitne, avšak disponujú inými tradíciami, znalosťami, oblečením, spotrebičmi a podobne. Na takejto planéte žije naša lepšia....

Franz Werfel: Štyridsať dní Musa Daghu

Gabriel Bagradian strávil posledných dvadsaťtri rokov v Paríži. Teraz sa vracia s manželkou a dieťaťom späť do svojej arménskej vlasti. Pobyt má trvať len krátko, no vypukne prvá svetová vojna. Bagradian s rodinou uviaznu. Keď Osmanská ríša nariadi deportáciu všetkého arménskeho...