Knižné novinky Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov v roku

Knižné tituly Vydavateľstva SSS a SSS 2023

Dmitrij Bykov: Ospravedlnenie

Dmitrij Bykov, básnik, publicista, kritik a neustály búrlivák, je výraznou postavovou  literárneho života v súčasnom Rusku. Román Ospravedlnenie je jeho prvým prozaickým dielom a je plný  autorovho paradoxného spôsobu myslenia. Spisovateľ ponúka svoju vlastnú, fantastickú...

Marek Hrubec, Emil Višňovský et. sl.: K nové vědecké epoše: Globální srovnání deformací vědy

Tato kniha se zaměřuje na kritiku a vysvětlení byrokraticky, ideologicky a komerčně deformovaných koncepcí vědy,  vzdělávaní a jejich institucí v posledních desetiletích. Zároveň se zabývá možnými alternativami nové vědecké  epochy. Kniha je unikátní tím, že se...

Jaroslav Klus: Myšlienkové oddelenie

V románe Myšlienkové oddelenie  píše duševná choroba listy hlavnému hrdinovi Kristiánovi Trewinskému, keďže chce mať skrachovaného riaditeľa školy i učiteľa, záletného a preto rozvedeného manžela, pijana a uznaného psychiatrického invalida iba pre seba a na písanie. Po...

Jozef M. Rydlo: Od ruského mesianizmu k ruskému komunizmu: Dejiny jednej utópie

Autor vo svojej knihe skúma ideu mesianizmu, tak ako sa táto idea prejavuje v ruských dejinách. Obsah knihy je členený periodizáciou ruských dejín, v rámci ktorej autor sleduje prejavy mesianizmu. V úvode si všíma geografickú polohu Ruska na pomedzí Európy a Ázie. Píše o obojakosti Rusov a...