Knižné novinky Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov v roku

Knižné tituly Vydavateľstva SSS a SSS 2023

Dmitrij Bykov: Ospravedlnenie

Dmitrij Bykov, básnik, publicista, kritik a neustály búrlivák, je výraznou postavovou  literárneho života v súčasnom Rusku. Román Ospravedlnenie je jeho prvým prozaickým dielom a je plný  autorovho paradoxného spôsobu myslenia. Spisovateľ ponúka svoju vlastnú, fantastickú...

Mária Čechovičová-Ochabová: Prebudenie GydrazONa

Tajomné plazivé zlo pod vrchom ElBrak sa prebúdza, vychádza na povrch zeme, aby dokončilo skazu a naveky pochovalo všetko krásne čo sa v krajinke Dobromyseľ zrodilo. Nemá zostať ani stopa po veselosti, smiechu a radosti zo života. Čierna čiara temnoty rozdelila dobro a zlo na dlhé časy. Všetko...

Etela Farkašová: Priestory

Etela Farkašová, ktorá patrí medzi prominentné slovenské autorky, nadväzuje v Priestoroch na staršie texty a zo životnými skúsenosťami ovplyvnenej novej perspektívy rozvíja svoje charakteristické témy ako žitý ľudský čas, jeho kontinuita a diskontinuita, pamäť a rozpamätúvanie,...

Henrich Heine: Obrazy z ciest

Obrazy z ciest – Cesta z Mníchova do Janova, Kúpele Lucca a mesto Lucca vznikali v rokoch 1828 – 1830. Nie sú len obdivným rozprávaním o talianskej prírode a o ľuďoch, ktorých formuje. V talianskej trilógii HEINRICH HEINE jasne vyjadruje svoj politický postoj. Vystupuje proti svetským a duchovným...

Marek Hrubec, Emil Višňovský et. sl.: K nové vědecké epoše: Globální srovnání deformací vědy

Tato kniha se zaměřuje na kritiku a vysvětlení byrokraticky, ideologicky a komerčně deformovaných koncepcí vědy,  vzdělávaní a jejich institucí v posledních desetiletích. Zároveň se zabývá možnými alternativami nové vědecké  epochy. Kniha je unikátní tím, že se...

Erich Kästner: Modrá kniha: Tajný vojnový denník 1941 – 1945

Po tom, čo Ericha Kästnera nacisti zakázali ako autora, rozhodol sa, že si bude viesť tajný denník. Kästner od roku 1941 zapisoval, čo sa deje v Berlíne a na fronte. Jeho zápisky zo všedných dní, poznačených pribúdajúcimi výpadkami energie a bombardovaním, sú otriasajúcim svedectvom...

Jaroslav Klus: Myšlienkové oddelenie

V románe Myšlienkové oddelenie  píše duševná choroba listy hlavnému hrdinovi Kristiánovi Trewinskému, keďže chce mať skrachovaného riaditeľa školy i učiteľa, záletného a preto rozvedeného manžela, pijana a uznaného psychiatrického invalida iba pre seba a na písanie. Po...

Karol Lovaš: Žonglér

Keď na Karola Lovaša cestou z opery zavolala na Václavskom námestí prostitútka „Sex, baby?“, cítil sa polichotený. Až do chvíle, kým mu došlo, že uvedená dáma, ktorá robila zo žuvačky tie najväčšie ružové bubliny v širokom okolí, oslovuje takto potenciálnych klientov. Pochopil, že sa stal mužom v...

Jozef M. Rydlo: Od ruského mesianizmu k ruskému komunizmu: Dejiny jednej utópie

Autor vo svojej knihe skúma ideu mesianizmu, tak ako sa táto idea prejavuje v ruských dejinách. Obsah knihy je členený periodizáciou ruských dejín, v rámci ktorej autor sleduje prejavy mesianizmu. V úvode si všíma geografickú polohu Ruska na pomedzí Európy a Ázie. Píše o obojakosti Rusov a...

Slovenský časopis historický 1/2023

* Martin Homza: Svätoplukovská tématika v slovenskej historiografii * František Skovajsa: Spolok sv.Vojtecha ako organizátor duchovných, národných a kultúrnych podujatí (1920 – 1945) * Bobák Ján: Slovenská liga v Amerike a Slovenská republika 1939 – 1945 * Beata Katrebová...

Robert Louis Stevenson: Do južných morí

Robert Louis Stevenson, autor známych diel Ostrov pokladov či Podivný prípad doktora Jekylla a pána Hyda, bol väčšinu svojho života vášnivým cestovateľom. Ani jeho podlomené zdravie ho nemohlo odradiť od tejto záľuby, naopak ho prinútilo zmeniť prostredie a navštíviť miesta ako Francúzska Riviéra...

Franz Werfel: Štyridsať dní Musa Daghu

Gabriel Bagradian strávil posledných dvadsaťtri rokov v Paríži. Teraz sa vracia s manželkou a dieťaťom späť do svojej arménskej vlasti. Pobyt má trvať len krátko, no vypukne prvá svetová vojna. Bagradian s rodinou uviaznu. Keď Osmanská ríša nariadi deportáciu všetkého arménskeho...

H. G. Wells: Moderná utópia

Predstavte si, že existuje planéta, kdesi ďaleko za Síriusom, ktorá je identickou kópiou Zeme s rovnakou geografiou, kde všetci obyvatelia Zeme existujú duplicitne, avšak disponujú inými tradíciami, znalosťami, oblečením, spotrebičmi a podobne. Na takejto planéte žije naša lepšia....