Kolektív autorov: Slovenský časopis historický 2/2023

Kolektív autorov: Slovenský časopis historický 2/2023

Z obsahu:

  • Anton Lisjak: Ranostredoveký základ panónsko-slovanskej identity
  • Bohuš Klein: Vojensko-historické a geografické aspekty začlenenia Slovenska do Uhorského kráľovstva v 10. – 11.storočí
  • Bobák Ján: Slovenská liga v Amerike a Slovenská republika 1939 – 1945 – 3. časť
  • Ján Kačala: Obraz jazykovej situácie na Slovensku v 30. rokoch 20. storočia v diele Ľudovíta Nováka
  • Martin Vančo: Písomné pramene k patrocíniám veľkomoravskej sakrálnej architektúry – 1. časť
  • Matúš Chrtiansky: Konfesionalizmus Konštantína Čulena v období prvej ČSR (1918 – 1938)

***
Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov
Rozmery: 165mm x 235 mm, počet strán 407, mäkká väzba
Rok vydania: november,2023
ISSN 2729-9139
Cena: 14,90 €
***
Kontakt:
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
www.vsss.sk
vsss.s.r.o@gmail.com