Kontakty

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

 

Riaditeľka VSSS: Viera Baxantová

 

Adresa:

VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Laurinská 2, 814 99 Bratislava 1

 

Telefón/fax: 02/5443 2671

E-mail: vsss@stonline.sk

Internetová stránka: www.vsss.sk