Etela Farkašová: Priestory

Etela Farkašová: Priestory

Etela Farkašová, ktorá patrí medzi prominentné slovenské autorky, nadväzuje v Priestoroch na staršie texty a zo životnými skúsenosťami ovplyvnenej novej perspektívy rozvíja svoje charakteristické témy ako žitý ľudský čas, jeho kontinuita a diskontinuita, pamäť a rozpamätúvanie, proces osobného seba utváraniam stávania sebou (kľúčový pojem), takisto téma domova ako priestoru, ktorý bol spätý najmä s ranými rokmi autorkinho života.

Farkašová literárnou tvorbou spravidla reaguje na aktuálne dobové problémy, v širšom historicko-sociálnom kontexte fragmentárnym spôsobom reflektuje čas svojho detstva. Pritom pátra po stopách, ktoré na jej sebaformovaní zanechal konkrétny priestor a čas, konkrétni ľudia ich príbehy...

Čo alebo kto určuje naše identity a ich podoby, aj tak by mohla znieť otázka, ktorá predznamenáva pomyselné motto esejistickými prvkami pretkanej prózy.

Autorka môže čitateľov inšpirovať k spomienkovému návratu k vlastnému detstvu a k hľadaniu stôp v ich príbehu...

***
Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov
Rozmery: 145mm x 175 mm, počet strán 242, tvrdá väzba
ISBN 978-80-8202-214-1
Cena: 14,90 €
***
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
www.vsss.sk
vsss.s.r.o@gmail.com