Eva Sisková: Ticho v dave

Eva Sisková: Ticho v dave

„Verše poetky Evy Siskovej sú percepčne náročnejšie predovšetkým pre tých, ktorí nepoznajú ich kontextové, látkovo-tématické pozadie ako predpoklad na uchopenie ich vyznania obsahu a vyznenia básnického tvaru. Ale to je ,údel‘ takmer každej dobrej básne.“ (Štefan Ruščák)

Poetka Eva Sisková pri svojich kultivovaných poetických výpovediach využíva viac-menej voľný verš. No hlavne, celú zbierku zdobí pevnou myšlienkou, ideou, programovo predsavzatou témou v mnohých variáciách, ba priam v odtieňoch, ktorých spektrum je také bohaté ako život sám.

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov

***
Rozmery: 135 mm x 215 mm, počet strán: 95, tvrdá väzba
ISBN 978-80-8202-225-7
Cena: 9,00 €
Mesiac a rok vydania: november 2023

***
Kontakt:
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
www.vsss.sk
vsss.s.r.o@gmail.com