Jaroslav Klus: Myšlienkové oddelenie

Jaroslav Klus: Myšlienkové oddelenie

V románe Myšlienkové oddelenie  píše duševná choroba listy hlavnému hrdinovi Kristiánovi Trewinskému, keďže chce mať skrachovaného riaditeľa školy i učiteľa, záletného a preto rozvedeného manžela, pijana a uznaného psychiatrického invalida iba pre seba a na písanie. Po hrdinových trpkých skúsenostiach v reáli života akoby vychádzalo najavo, že duševná choroba bola akýmsi anjelom strážnym spisovateľa: excentrický románopisec sa zmieruje s tým, že má duševnú chorobu, ktorá je predsa len akýmsi motorom jeho talentu i spisovateľskej inakosti, opäť sa po smrti skvelej matky presťahuje z azylovej Oravy do svojho rodného mesta k príliš realistickému otcovi, zmieri sa so synom, ktorý sa hanbil za jeho výčiny, a súhlasí s protialkoholickým liečením, lebo alkoholizmus ho oberá o sily na písanie. Autor tým, mimochodom, podporuje aj uznanie inakosti (duševnej úchylky) za legitímnu súčasť spisovateľského vybavenia.

To, ako Klus zvládol tieto posuny v genealógii svojho hrdinu, ako vymodeloval z  naoko malicherných skutkov svojich postáv kompaktnú životnú drámu, ako sa vďaka svojej štylistickej bravúre, dôslednosti a jemnosti prepracoval k sujetovo jednoliatej výpovedi, ako jeho literárna výpoveď prenikla nielen k uveriteľnej pravde o našich časoch, ale načrela aj do metafyzických sfér života a tvorby, je hodné uznania.

 

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov
Rok vydania: 2023
***
Rozmery: 141 mm  x 220 mm, počet strán: 270, tvrdá väzba
ISBN 978-80-8202-207-3
Cena: 14,90 €
***
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
www.vsss.sk
vsss.s.r.o@gmail.com